Overzicht publicaties

Leskist veilig internet en cyberpesten basisonderwijs

De leskist is recentelijk voorzien van een handleiding.

Zoeknummer: 44828

1180

Leskist veilig internet en cyberpesten voortgezet onderwijs

De leskist is recentelijk voorzien van een handleiding.

Zoeknummer: 44829

1001

Leskist Hap & Stap basisonderwijs (voeding en beweging)

Leskist met les- en achtergrondmaterialen over voeding en beweging voor het basisonderwijs. Deze is recentelijk herzien. Er is ook een leesboekenkist.

Zoeknummer: 44830

1072

Leskist mondgezondheid en voeding onderbouw basisonderwijs

Leskist met les- en achtergrondmaterialen.

Zoeknummer: 44833

821

Leskist mondgezondheid en voeding middenbouw basisonderwijs

Leskist met les- en achtergrondmaterialen.

Zoeknummer: 44834

718

Leskist sociale vaardigheden basisonderwijs

Vernieuwde leskist met les- en achtergrondmaterialen.

Zoeknummer: 45635

1484

Leskist voeding en beweging voor peuters Hap&Stap

Leskist met spelletjes, voorleesboekjes, dvd's en cd's voor kinderen tot 4 jaar t.b.v. peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Zoeknummer: 47473

836

PRIMA anti-pestmethode effectief tegen pesten op basisschool

Op donderdag 31 januari 2008 vond de landelijke slotbijeenkomst van de PRIMA anti-pestmethode plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd van een pilot onder 24...

676

Gezond computergebruik op school bevorderen

Onderzoek van TNO en de Radboud Universiteit toont aan dat kinderen in de basisschoolleeftijd nog weinig klachten hebben in de vorm van RSI. Het onderzoek toont ook aan dat gezondheidsklachten...

584

leskist relaties en seksualiteit vmbo

Leskist speciaal ontwikkeld voor vmbo met lesmateriaal, dvd's, artikelen een handleiding en spelmateriaal

Zoeknummer: 49941

839