Overzicht publicaties

Leskist mondgezondheid en voeding middenbouw basisonderwijs

Leskist met les- en achtergrondmaterialen.

Zoeknummer: 44834

677

Leskist sociale vaardigheden basisonderwijs

Vernieuwde leskist met les- en achtergrondmaterialen.

Zoeknummer: 45635

1455

Leskist voeding en beweging voor peuters Hap&Stap

Leskist met spelletjes, voorleesboekjes, dvd's en cd's voor kinderen tot 4 jaar t.b.v. peuterspeelzalen en kinderdagverblijven

Zoeknummer: 47473

815

PRIMA anti-pestmethode effectief tegen pesten op basisschool

Op donderdag 31 januari 2008 vond de landelijke slotbijeenkomst van de PRIMA anti-pestmethode plaats. Tijdens deze bijeenkomst werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd van een pilot onder 24...

654

Gezond computergebruik op school bevorderen

Onderzoek van TNO en de Radboud Universiteit toont aan dat kinderen in de basisschoolleeftijd nog weinig klachten hebben in de vorm van RSI. Het onderzoek toont ook aan dat gezondheidsklachten...

562

leskist relaties en seksualiteit vmbo

Leskist speciaal ontwikkeld voor vmbo met lesmateriaal, dvd's, artikelen een handleiding en spelmateriaal

Zoeknummer: 49941

812

Lesmateriaal Gezond Gedrag Voortgezet Onderwijs en Jeugd- en Jongerenwerk

In dit overzicht is onderwijsleermateriaal te vinden over Gezond Gedrag dat geleend kan worden bij het informatie- en documentatiecentrum van de GGD Hollands Midden, uitsluitend voor professionals...

1494

Lesmateriaal Sociaal Emotionele Ontwikkeling Basisonderwijs

In dit overzicht is onderwijsleermateriaal te vinden over Sociaal Emiotonele Ontwikkeling dat geleend kan worden bij het informatie- en documentatiecentrum van de GGD Hollands Midden, uitsluitend...

1324

Lesmateriaal Gezond Gedrag Basisonderwijs

In dit overzicht is onderwijsleermateriaal te vinden over Gezond Gedrag dat geleend kan worden bij het informatie- en documentatiecentrum van de GGD Hollands Midden, uitsluitend voor professionals...

1347