Overzicht publicaties

Verband tussen Armoede en Gezondheid

In deze factsheet beschrijven we adhv de Kindmonitor welke factoren de relatie tussen armoede en gezondheid beïnvloeden?
Doelgroep: medewerkers van JGZ, wijk- en jeugdteams en onderzoekers.

-
181

Kwetsbaar Brabant

De AWPG Brabant (Tranzo, de drie Brabantse GGD’s en het RIVM) bracht in samenwerking met Telos en het PON op donderdag 28 september 2017 Kwetsbaar Brabant uit.

-
353

Monitor OGGZ G4 2014

Deze monitor geeft op een vergelijkbare en systematische wijze inzicht in de OGGZ-(risico)groepen in de vier grote steden.

-
728

E-book Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

Het E-book biedt handvatten om inzicht te krijgen in risicogroepen voor sociaal kwetsbaarheid en in de sociaal kwetsbaren zelf.

-
749

Producten pilots Monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

De producten van de pilots in Zaanstad, Bergen op Zoom en Emmen bestaan uit factsheets/rapportages die de hele breedte van het domein van de sociaal kwetsbare groepen beschrijven of om...

-
844

Hulpteksten per kolom monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

De hulpteksten zijn voor elk leefgebied uit de matrix opgesteld met bijbehorende cijfers. Met deze teksten en cijfers kan de GGD het belang van indicatoren uitleggen. Ook zijn ze bruikbaar om de...

-
569

Lijst5 met mogelijk landelijk beschikbare indicatoren monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

In deze lijst staan de indicatoren, die mogelijk landelijk beschikbaar zullen komen.

-
375

Lijst4 met landelijk beschikbare indicatoren monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

In deze lijst staan de indicatoren, die landelijk beschikbaar en vergelijkbaar zijn.

-
362

Lijst3 met niet opgenomen indicatoren monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

In deze lijst staan de indicatoren, die moeilijk beschikbaar zijn. Hiertoe behoort ook een aantal indicatoren, die alleen voor de G4 beschikbaar zijn zoals lokale cijfers van een winterkoudetelling.

-
376

Lijst2 met indicatoren per leverancier monitor Sociaal Kwetsbare Groepen

In deze lijst staan de indicatoren per leverancier, zodat de gegevens makkelijker zijn op te vragen.

-
432