Nieuwsbericht

Nieuw handvat gegevensuitwisseling Zorg en Veiligheid

15 april 2019 | 1 minuut lezen

De Landelijke stuurgroep Zorg en veiligheid stelde onlangs de nieuwe versie vast van het 'Handvat Gegevensuitwisseling in het Zorg- en Veiligheidsdomein'. Het nieuwe handvat is breed van toepassing op samenwerking gericht op de persoonsgerichte aanpak bij complexe casuïstiek. 

https://vng.us5.list-manage.com/track/click?u=1cab247ff6b2157eacb121e66&id=00b974ca67&e=6559d96ac9

HomeThema'sProfessionals