Overzicht publicaties

Organisatie: GGD GHOR Nederland (Organisatiebeheerder)
Functie: Informatiespecialist
Organisatie: GGD GHOR Nederland (Organisatiebeheerder)
Functie: Communicatieadviseur
Organisatie: GGD GHOR Nederland
Functie: Senior adviseur
Organisatie: GGD Hollands Midden
Functie: Epidemiologisch onderzoeker + coördinator kennisnetwerk AWPG NZH
Organisatie: GGD Hollands Midden
Functie: Onderzoeker publieke gezondheid / coördinator academische werkplaats
Organisatie: GGD Amsterdam
Functie: Projectleider onderzoek sociaal domein/ Onderzoeker/ Algemeen coördinator AWP G4-USER