Overzicht publicaties

Grip op Vakantieparken. Handreiking van VNG

handreiking vakantieparken

-
236

Stijging van BOPZ-maatregelen en dwangopnames in de ggz

Retrospectief, beschrijvend onderzoek van o.a. Jan Broer, van GGD Groningen

-
270

Een interessant artikel van Bauke Koekoek. Bauke geeft wetenschappelijke duiding aan toename verwarde personen

Bauke geeft wetenschappelijke duiding aan toename verwarde personen

-
358

Camping of vluchtplaats? Leger des Heils biedt hulp, opvang en ondersteuning

Op diverse plekken in ons land zijn er campings waar mensen wonen die om wat voor reden dan ook niet meer mee kunnen doen in de samenleving. Ze zijn hun huis kwijt geraakt, hebben schulden, zijn...

-
311

Nieuwe OGGz: Handreiking voor GGD'en (bestuurders en gemeenten)

In 2011 verscheen de notitie Vast en Zeker GGD. GGD Nederland beschrijft daarin welke rol de GGD’en volgens haar kunnen spelen voor de sociale veiligheid en de ondersteuning van
kwetsbare...

-
1658

Palliatieve zorg voor een dakloze; publicatie in NTVG artikel augustus 2015;

Palliatieve zorg voor een dakloze; publicatie in NTVG artikel augustus 2015; Havenzicht verpleegafdeling voor dak en thuislozen Rotterdam

Trots op de verpleegkundigen!

-
590

Monitor Daklozenopvang Utrecht 2014

Utrecht heeft over 2014 de cijfers over de daklozenopvang in kaart gebracht.

-
818

Recidive bij meldpunten Zorg en Overlast

De GGD'en Haaglanden en Hollands Midden hebben een kwantitatieve analyse gedaan van registratiegegevens van de Meldpunten Bezorgd en van de Meldpunten Zorg en Overlast van gemeenten in de regio’s Zuid-Holland West en Hollands Midden.

-
771

Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg, 2014

-
1781