Nieuwsbericht

Consultatie AMvB's Omgevingswet verschoven naar 1 juli 2016

24 februari 2016 | 1 minuut lezen

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft bekend gemaakt dat de consultatie van de Algemene Maatregelen van Bestuur (AmvB’s) behorend bij de Omgevingswet verschoven is naar 1 juli 2016. Deze consultatie was gepland op 1 april 2016. IeM heeft het verschoven, omdat zij meer tijd nodig hebben om alle reacties op de pre-consultatie, onder andere de reactie van de GGD'en, goed te verwerken.
De GGD- en GHOR-vertegenwoordigers bereiden zich de komende maanden voor op deze consultatiefase. De GHOR stemt haar reactie af met Brandweer Nederland en het Veiligheidsberaad.

Formele consultatie Aanvullingswetten Milieu wet ook verschoven
Ook de formele consultatie voor de Aanvullingswetten, waaronder Aanvullingswet Geluid is verschoven. Die zou eerst starten op 1 februari 2016, maar is uitgesteld omdat het debat met de Tweede Kamer nog plaats moest vinden. In het Algemeen Overleg van 21 januari kwam het debat over de aanvullingswet geluid en bodem onvoldoende aan de orde (zie ons eerdere nieuwsbericht over AO januari 2016). Er is een VAO (verlengd algemeen overleg) aangevraagd. Mogelijk worden in dit VAO nog moties ingediend over één van de onderwerpen van de Aanvullingswetten (bodem, grond, geluid). Daarom wordt de consultatie van de Aanvullingswetten verschoven tot na het VAO (dat overigens nog niet is ingepland).

Planning Aanvullingsbesluit geluid en Invoeringswet
Het Aanvullingsbesluit geluid heeft door het bovenstaande ook vertraging opgelopen. De eerste versie hiervan wordt halverwege 2016 verwacht. De planning van de Invoeringswet is ook opgeschoven, omdat deze niet kan starten, voordat de AmvB’s zijn afgerond. De consultatie hiervan verschuift daarom van 1 juni 2016 naar een nog nader te bepalen datum. 

HomeThema'sProfessionals