Overzicht publicaties

Indicatoren gezonde leefomgeving voor GGD

GGD en RIVM hebben een lijst indicatoren opgesteld bij de Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving. Dit is een levend document dat eens in de zoveel tijd zal worden geactualiseerd.

-
518

presentatie Ton van der Wijst, 6 december 2018: Feest der botsende belangen en stijlen

powerpoint presentatie van Ton van der Wijs, plv directeur Directie Economische Zaken, SER

plenaire inspiratie voor lokale/regionale akkoorden . 

-
194

Impressie van themamiddag Omgevingswet: een gezonde leefomgeving, van wet naar werkelijkheid

Een impressie van de middag op 6 december over de kansen van de Omgevingswet, waar verschillende vakdisciplines aan bij kunnen dragen: van milieukunde, onderzoek en gezondheidsbevordering naar...

-
309

Presentatie risico's en communicatie Omgevingswet, subsessie Peter vd Hazel, 6 december 2018

Presentatie door Peter van den Hazel in de sessie Veilige gezonde omgeving, 6 december 2018

-
293

Presentatie Vitale zone, subsessie 6 december 2018

Presentatie in de sessie Is jouw zone al vitaal?

-
159

presentatie en uitkomsten gezonde leefomgeving - gezond gedrag, subsessie fred woudenberg 6 december 2018

Bijgevoegd de uitkomsten op flap van de subgroepen over hoe gezonde leefomgeving gezonde gedrag kan ondersteunen.

-
267

Adviesrapport 'de stad als gezonde habitat' van de Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur

Het leven kan een stuk gezonder als de overheid hieraan meer aandacht geeft. Dat concludeert de Raad voor de leefomgeving en Infrastructuur. In dit advies zijn handelingsperspectieven opgenomen.

-
455

Kernwaarden voor een Gezonde Leefomgeving

Kernwaardendocument voor een Gezonde Leefomgeving, met praatplaten.

-
5501

Gezonde leefomgeving bevordert gezond gedrag

De manier waarop de leefomgeving is ingericht kan mensen aansporen tot gezond gedrag. Dat concludeert het RIVM in een onderzoek naar de relatie tussen de leefomgeving en gezondheid.

-
420

Gezonde ruimte: interview Hugo Backx directeur GGD GHOR Nederland

Tijdens het Symposium Future Green City verscheen ook een speciaal magazine, met daarin aandacht voor de Omgevingswet.

-
536