Overzicht wet & regelgeving

Advies GGD GHOR Nederland Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

GGD GHOR Nederland heeft in mei 2018 een zienswijze ingediend op de Milieu Effect Rapportage voor de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). In navolging op deze zienswijze heeft GGD GHOR Nederland in...

-
141

Inhoudelijke inbreng GGD GHOR Nederland op het Schone Lucht Akkoord

GGD GHOR Nederland heeft in november 2018 gereageerd op concept maatregelenlijst van het Schone Lucht Akkoord (SLA).

-
148

Reactie GGD GHOR Nederland op internetconsultatie aanvullingsbesluit bodem - Omgevingswet

GGD GHOR Nederland heeft in september 2018 gereageerd op de internetconsultatie aanvullingsbesluit bodem.

-
141