Activiteit

Masterclass Geïntegreerde Eerstelijnszorg

15 januari t/m: 17-09-2014
Locatie: Julius Academy
Tijd: 15:00 tot 19:00
Type: Bijeenkomst

Masterclass Geïntegreerde Eerstelijnszorg  

Tien grote ontwikkelingen komen eraan voor de eerste lijn: 1. Er is nauwelijks geld beschikbaar voor versterking van de eerste lijn 2.Er komen meer patiënten vragen om hulp, niet alleen door vergrijzing en de groei van het aantal chronische zieken maar ook door bezuinigingen op de tweede lijn 3. Het elektronische patiëntendossier, de digitale communicatie en hulpverlening gaan versneld door 4. De bestaande betaalmethoden worden vervangen door populatie gebonden bekostiging en shared savings regelingen voor de zorg aan chronische zieken 6. Ziekenhuizen willen anderhalfdelijns klinieken openen in wijk en buurt 7. Screening, zelfmanagement bevordering en preventie leiden tot nieuwe samenwerking met gemeenten 8. Vele partners uit ouderenzorg, tweede lijn en Centra voor Jeugd en Gezin zoeken samenwerking met de eerste lijn 9. Er komt een revival van eerstelijns kernteams ofwel hometeams van huisartsen, apothekers, psychosociale hulpverleners  en wijkverpleegkundigen zoals in de jaren zeventig bestonden 10. De Governance van de eerste lijn op basis van kwaliteits- en doelmatigheidsindicatoren gaat toenemen. Deze tien ontwikkelingen hangen met elkaar samen en zijn niet te regisseren of te timen. Zij doen een groot beroep op leidinggevende capaciteiten van ervaren professionals, beleidsmedewerkers en directeuren in en rond de eerste lijn. Wat deze professionals nodig hebben is een theoretisch en internationaal referentiekader om te beoordelen welke ontwikkelingen zij op welk moment moeten stimuleren dan wel afremmen. Ook moeten zij tijdig kunnen inschatten wat de gevolgen voor hun organisatie zijn van de ene ontwikkeling op de negen andere ontwikkelingen. Kortom, zij moeten jongleren met tien ballen die snel bewegen in de lucht. Bovendien moeten zij vanuit hun werkervaringen beleidsinstanties zoals NZa, ZN en VWS kunnen adviseren over te introduceren wet- en regelgeving.

Deze Masterclass beoogt bij haar deelnemers competenties te vergroten om de genoemde tien ontwikkelingen te begrijpen en te plaatsen in een theoretische en internationale context.

 

De masterclass bestaat uit twaalf colleges, met steeds één a twee onderwerpen per college. De onderwerpen aan het begin van de masterclass zijn algemeen en worden gaandeweg steeds specifieker (zie het programma).  De masterclass, die ieder jaar wordt geactualiseerd, start op 15 januari 2014 met een kennismakingscollege en eindigt op 17 september 2014 met de eindopdracht. De colleges vinden alle plaats op de woensdag, van 15.00-19.00 uur. De masterclass wordt zeer goed gewaardeerd door de deelnemers (gemiddeld met het rapportcijfer 8). In bijgevoegd programma staan alle data genoemd, waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden is met de schoolvakanties. Tijdens de colleges wordt toegewerkt naar het maken van een eindopdracht door de deelnemers. Deze eindopdracht – het maken van een beleidsmemo over een casus in de eigen

 

Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie over het programma en de inschrijfmogelijkheden op onze website:

 

http://portal.juliuscentrum.nl/academy/Courses/tabid/886/ctl/CourseDetails/mid/1808/CourseId/127/language/nl-NL/Default.aspx

Bijlagen

  • (459 KB) (Aantal keer gedownload:2)
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.