Activiteit

Laat professionals hun werk goed doen! Goede diagnostiek in de GGZ leidt tot betere en goedkopere zorg

12 oktober
Locatie: Reehorst in Ede
Tijd: 08:45 tot 17:00
Type: Congres

Goede (psycho)diagnostiek en indicatiestelling bij patiënten?met psychische problematiek is goud waard! Niet alleen voor de patiënt, die op basis van deze diagnostiek de meest passende behandeling krijgt. Maar ook voor degenen die verantwoordelijk zijn voor beheersing van kosten in de geestelijke gezondheidszorg: overheden, verzekeraars, besturen en management van GGZ- instellingen. Door goede diagnostiek en indicatiestelling wordt voorkomen dat patiënten meer behandeling en zorg ontvangen dan zij nodig hebben. Er wordt dan op onjuiste gronden een overmaat aan behandeling ingezet. Dit is niet effectief en leidt tot verspilling van middelen. Maar met goede diagnostiek en indicatiestelling wordt tevens voorkomen dat patiënten minder behandeling en zorg ontvangen dan zij behoeven. Onderbehandeling leidt ertoe dat de problematiek onnodig lang voortduurt, met alle lijden van dien, en mogelijk met meer kosten op de lange termijn doordat de patiënt een blijvend beroep doet op de (G)GZ.

Voor professionals geldt dat zij goed opgeleid dienen te?worden voor optimale (psycho)diagnostiek, indicatiestelling?en behandeling. Adequate (psycho)diagnostiek leidt tot gedifferentieerde diagnostische uitspraken waarin alle relevante aspecten van psychopathologie en functioneren betrokken worden. Op basis daarvan kan behandeling op maat worden ingezet. Een algemeen diagnostisch label op basis waarvan gestandaardiseerde zorgpaden worden ingezet volstaat dus niet, daar zij onvoldoende rekening houden met verscheidenheid en individualiteit.

In de huidige tijd van relatieve schaarste aan middelen wordt van professionals verwacht dat zij mede verantwoordelijkheid nemen voor efficiënte inzet van middelen om optimale kwaliteit van zorg te realiseren tegen aanvaardbare kosten. Het is dus van belang dat de werelden van de behandelaren en beleidsmakers samenkomen,

zodat zij deze doelstelling in goede afstemming kunnen bereiken. Hier valt echter nog een wereld te winnen. Vaak zien we dat de perspectieven van beide partijen eerder tegenover elkaar staan dan dat zij elkaar aanvullen.

Tijdens het ochtendprogramma van dit congres worden op?basis van casuïstiek geavanceerde diagnostische en indicatie- stellende methoden gepresenteerd waarbij risico’s van zowel over- als onderbehandeling worden geïllustreerd. Hierbij wordt het spanningsveld belicht dat bestaat tussen de professionele verantwoordelijkheid voor optimale diagnostiek, indicatiestelling en behandeling enerzijds, en de noodzaak van beheersing

van kosten anderzijds. Na deze presentaties wordt in een Lagerhuisdebat discussie gevoerd tussen diverse stakeholders in de gezondheidszorg die vanuit verschillende perspectieven op het genoemde spanningsveld in debat zullen gaan. Het theaterduo Alaska Unlimited zal dit debat op komische wijze ondersteunen.

In het middagprogramma worden via interactieve lezingen innovatieve methoden en praktijken van psychodiagnostiek en behandeling gepresenteerd, waarbij ook steeds aandacht wordt geschonken aan de beleidsmatige context waarbinnen deze kunnen worden uitgevoerd. Hoe kunnen deze methoden en praktijken benut worden om zowel over- als onderbehandeling te voorkomen? Het programma eindigt met een perspectief op de toekomst. 

Het volledige programma en de inschrijfmodule vindt u op http://www.sympopna.nl/diag.html

Bijlagen

  • (1 MB) (Aantal keer gedownload:1)
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.