Activiteit

Publieke gezondheidszorg: Kansen en effectiviteit van preventie

05 november
Locatie: NSPOH, Utrecht
Type: Training

Iedereen wil gezond oud worden. Tegelijkertijd probeert de overheid de kosten voor de gezondheidszorg binnen de perken te houden. Preventie in de gezondheidszorg is dus een belangrijk onderwerp in de hedendaagse maatschappij. Werk jij als professional in de public health en wil je meer leren over de kansen en de effectiviteit van gezondheidsbevordering? Doe dan deze module.

Klik hier voor meer info over deze meerdaagse module

De uitdagingen van preventie en de integrale aanpak van gezondheidsbevordering

Deze module ‘Preventie in de gezondheidszorg: kansen en effectiviteit’ is een onderdeel van de Master Public Health. Je kunt de module ook volgen als bij- en nascholing. Tevens is hij incompany uit te voeren.

Deze module geeft een overzicht van de actuele stand van zaken binnen de zorggerelateerde preventie. Je leert hoe de gezondheidszorg in ons land is georganiseerd en hoe de kennisinfrastructuur is opgebouwd. We bespreken wettelijke regelingen en financieringsmogelijkheden die bijdragen aan preventie in de gezondheidszorg.

Daarnaast behandelen we verschillende instrumenten voor gezondheidsbevordering en preventie. Je leert hoe je informatie over de effectiviteit van die instrumenten kunt beoordelen. Dat laatste is niet altijd eenvoudig. Zo is het effect van één afzonderlijke interventie (bijvoorbeeld bevolkingsonderzoek naar darmkanker) vaak al moeilijk te bepalen, laat staan het effect van een mix van interventies. Je krijgt inzicht in de kwantitatieve modellen voor het beoordelen van mogelijke effecten van integraal beleid. Leidt dit aantoonbaar tot minder ziekte en/of gezonder gedrag? Wegen de kosten op tegen de baten? En hoe is dat te kwantificeren?

Tijdens deze module werk je aan een casus uit je eigen werkpraktijk. De module wordt afgesloten met een mondelinge toets en een schriftelijke moduleopdracht.

Na afloop van deze zevendaagse module:

  • ben je bekend met theoretische modellen voor gedragsverandering en gezondheidsbevordering.
  • kun je de instrumenten inzetten om die in de praktijk te realiseren.
  • ken je de voor- en nadelen van verschillende strategieën.
  • begrijp je waarom sommige preventieprogramma’s succesvol zijn en andere niet.
  • ben je vertrouwd met de complexiteit van een integraal preventiebeleid.
Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.