Activiteit

Managers verkennen publieke gezondheidszorg: een stoomcursus

15 januari
Locatie: NSPOH, Utrecht
Tijd: 17:00 tot 21:00
Type: Training

Het beleid van elk ministerie en elke bedrijfssector heeft effect op de volksgezondheid. Als directeur of manager in de publieke gezondheid heb je daarmee te maken. Daarnaast dien je een inhoudelijke koers te realiseren die congruent is met de beginselen van de public health. Onder tijdsdruk en in een bestuurlijke arena. Wil je die complexiteit in korte tijd leren doorgronden? Doe dan deze module. Meer informatie? Klik op Managers verkennen publieke gezondheidszorg: een stoomcursus

Wat je leert

Doorgrond de complexiteit van de public health op bestuurlijk niveau

Vijftien procent van ons Bruto Binnenlands Product (BBP) besteden we aan zorg. Ongemerkt werkt elke Nederlander bijna één hele dag per week voor ‘de kosten van de zorg’. Die zorg zal steeds meer preventieve elementen in zich moeten hebben om ook voor de toekomst betaalbaar te blijven. Als directeur of manager in de (publieke) gezondheidzorg ben je één van de cruciale factoren die de noodzakelijke veranderingen teweeg moet brengen.

Deze module brengt je de inhoudelijke kennis om daarmee aan de slag te gaan. Het is een stoomcursus die zicht geeft op welke krachten er allemaal werken. In acht avonden leer je de complexiteit daarvan te doorgronden. Na afloop weet je wat er speelt, welke valkuilen en kansen er liggen en welke contacten je daarbij vooruit kunnen helpen.
Als voorbereiding lees je de aanbevolen literatuur. Zo ben je in staat om met een goed gevoel te participeren in de discussie. Als handboek benut je: ‘Volksgezondheid en Gezondheidszorg’ van Johan Mackenbach en Karien Stronks, 8e editie, mrt 2016.

De avonden zijn volledig verzorgd met buffet en vinden plaats tussen 17.00 en 21.00 uur.

Na afloop van deze module heb je kennis van de volgende onderwerpen:

 • Inrichting en functioneren van ons zorgstelsel: welke kennis, welke adviesorganen en welke lobbygroepen bepalen mede de besluiten over veranderingen in de publieke zorg.
 • Preventie en zorg: over de uitgaven, de opbrengsten en de afweging.
 • Organisatie van de zorg voor jeugd: over de transitie jeugdzorg en Jeugd –GZZ.
 • Infectieziekten: over de regionale en internationale infrastructuur voor infectieziektebestrijding.
 • Publieke gezondheidszorg op lokaal niveau ontwikkelen: hoe pak je dat aan vanuit een strategische positie?
 • Sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) begrijpen.
 • Illustratie en verdieping van bovengenoemde onderwerpen via de inhoudelijke thema’s als roken, alcohol, overgewicht, depressie, chronische ziekten, dementie.
 • Bijzondere thema’s zoals ethische dilemma’s in de publieke gezondheidszorg, zorg voor ouderen, en eventueel een thema naar keuze van de deelnemers.

Docenten

Wim Gorissen, Karien Stronks, Agnes van der Poel, Niek Klazinga, Lex Burdorf en Ninette van Hasselt

Het onderwijs wordt verzorgd door de volgende landelijke opinieleiders en experts, zoals:

 • Prof. dr Karien Stronks, AMC/UvA
 • Prof. dr Niek Klazinga, OESO, AMC/UvA
 • Prof. dr Lex Burdorf, hoogleraar determinanten van volksgezondheid, Erasmus MC Rotterdam
 • Dr René Groot Koerkamp, Zorgverzekeraars Nederland
 • Dr Wim Gorissen, directeur Effectiviteit en Vakmanschap, Nationaal Jeugd instituut (NJi)
 • Drs Ninette van Hasselt, programmahoofd Jongeren & Riskant Gedrag, Trimbos-instituut
 • Dr Theo Trompetter, Trompetter & Partners
 • Dr Agnes van der Poel, programmahoofd publieke geestelijke gezondheid, Trimbos-instituut

Quotes docenten

“Het jeugdveld is flink in beweging. We bespreken de bedoeling van de Jeugdwet en de effecten van de transitie en transformatie van de jeugdhulp op de inrichting van en de kwaliteitssystemen in het jeugdveld (jeugdwelzijn, jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz en jeugd-LVB). En de gevolgen daarvan voor aanpalende domeinen als het sociale domein, het onderwijs en de publieke gezondheid (m.n. de JGZ).”
Dr Wim H.M. Gorissen

“In dit programmadeel behandelen we depressie als volksgezondheidsprobleem. Hoe vaak komt depressie voor? Wat zijn risicogroepen en –factoren? Preventie van depressie staat op de (politieke) agenda. Wat doet de landelijke overheid? En wat kunnen lokale overheden en organisaties doen? In dit deel voorzien we de deelnemer niet alleen van feiten en cijfers, maar ook van voorbeelden en inspiratie.”
Dr Agnes van der Poel

“Sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV) zijn weerbarstig. Eén van de belangrijkste factoren is betaalde arbeid. Gezondheid bepaalt deels of mensen werk vinden en werk behouden. Verlies van werk leidt tot gezondheidsproblemen en het starten met betaalde arbeid na langdurige werkloosheid leidt tot betere gezondheid. Voor mensen met chronische ziekten of een arbeidsbeperking is een integrale aanpak van re-integratie en zorg nodig. De publieke gezondheid moet (arbeids)participatie centraal stellen wil zij haar doelstellingen ten aanzien van het terugdringen van SEGV serieus nemen. Dat vraagt intersectoraal beleid, waarin de huidige kunstmatige verschillen tussen werk, zorg en preventie verdwijnen.”
Prof. dr. Alex Burdorf

Voor wie

Bestuurders, directeuren en managers met een nieuwe functie in de public health, en zij die hun kennis over public health op strategisch niveau willen opfrissen.

Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.