Overzicht publicaties

Flyer ondersteuningsaanbod regionale niet-acute meld- en adviespunten verward gedrag

GGD GHOR Nederland ontvangt subsidie van ZonMw voor het ondersteunen en begeleiden van alle projecten die gehonoreerd worden binnen de subsidieronden “Versterken lokale meld-  en adviespunten:...

276

Eindrapportage Schakelteam

Na twee jaar ‘schakelen’ sluit het Schakelteam voor personen met verward gedrag haar opdracht af met een eindrapportage.

Met elkaar het leven van mensen met verward gedrag en hun naasten...

96

Overzicht OGGZ meldpunten van GGD'en (2015)

GGD GHOR Nederland heeft in maart 2015 onder alle 26 GGD’en een inventarisatie van de meldpunten OGGz uitgevoerd. Van de 26 GGD’en hebben 21 GGD’en tenminste één meldpunt OGGz. Vijf...

152

Rapportage meldingen onverzekerden in regio Utrecht

In deze rapportage worden het aantal meldingen in het kader van de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden en het aantal onverzekerden voor 2017/2018 in regio Utrecht...

181

Meldingsformulier onverzekerdenregeling

Meldingsformulier voor de onverzekerdenregeling te gebruiken in het handmatige proces (per fax). Het formulier is aangepast ten opzichte van het formulier dat gebruikt is vanaf de start van de...

464

Position Paper concept Wijk GGD van GGD GHOR Nederland

Position Paper concept Wijk GGD van GGD GHOR Nederland

171

Schets van lokale doorzettingsmacht door MIND

schets van lokale doorzettingsmacht door MIND

126

Gemeentelijke aanpak personen met verward gedrag

een samenvatting van de resultaten van het onderzoek naar de stand van zaken van de aanpak voor personen met verward gedrag op gemeentelijke niveau

232
Sluiten