Document

Literatuuronderzoek naar wijkgerichte interventies voor personen met "verward gedrag"

9 mei 2018 | 1 minuut lezen

‘Welke erkende en (zo mogelijk) evidence based interventies zijn er met betrekking tot de opvang van mensen met verward gedrag in de wijk’.

Deze vraag komt voort uit de probleemstelling zoals geformuleerd in het projectvoorstel ‘Samenwerken in de wijk, rond de opvang van mensen met verward gedrag’ (ZONMW subsidieaanvraag). 

Het literatuuronderzoek ( 2018) is uitgewerkt in 3 delen:

1. Zoekproces naar geschikte artikelen;

2. Selectie van gevonden artikelen aan de hand van specifieke criteria;

3. Beschrijving van de geselecteerde interventies op relevante onderwerpen.

Vooral de literatuurlijst en de (worsteling met) zoektermen kan interessant zijn, voor een volgend onderzoek.

1 document toegevoegd
HomeThema'sProfessionals