Blogoverzicht

Gezond centraal – opschudding in de gezondheidszorg

recensie van een buitengewoon leesbaar boekje van Chantal Walg over het belang om de waarde van gezondheid centraal te stellen.

3731

Verslag bijeenkomst 'Vijf decennia vooruit'

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het vak gezondheidsbevordering organiseerde het RIVM Centrum Gezond Leven op 26 april jl. het symposium ‘Vijf decennia vooruit!”. Lees...

2321

Ondersteuning Professionals Gezondheidsbevordering

Bent u professional gezondheidsbevordering en werkt u aan een gezonde leefstijl van burgers? Professionals Gezond Versterkt biedt u ondersteuning, inspiratie en advies-op-maat. Bekijk de...

1361