Overzicht publicaties

ZN en VNG lanceren plan voor zorg en preventie in de wijk

Brief van Zorgverzekeraars Nederland en VNG aan VWS over samenwerkingsagenda, o.a. preventie in de wijk.

-
590

Kamerbrief preventie in het zorgstelsel

Brief aan de Tweede Kamer over organisatie en financiering van preventie in het zorgstelsel

-
644

Nieuwe NHG-Zorgmodules Leefstijl

In de nieuwe Zorgmodules Leefstijl van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) staan richtlijnen over leefstijladvisering rondom de thema's roken, alcohol, voeding en bewegen voor de huisarts...

-
1046

gezond en sociaal

Raakvlakken tussen publieke gezondheid en het sociaal domein, een verslag van 2 netwerkbijeenkomsten.

-
908

4. Wetenschappelijk onderzoek

4. Wetenschappelijk onderzoek

-
906

Meedoen is gezond! informatiekaart

Informatiekaart voor gemeenten over de relatie publieke gezondheid en het sociale domein, met voorbeelden van wat GGD'en kunnen betekenen bij de transities. zie: www.invoeringwmo.nl

-
1995

Evaluatie Pilot Noorderkwartier Leiden: wijkgericht experiment door 14 zorg- en hulpverleners ten behoeve van transitiecliënten Awbz-Wmo

Veertien zorgverleners hebben in de gemeente Leiden geƫxperimenteerd met nieuwe werkwijzen in het kader van de transitie van Awbz naar Wmo. De GGD Hollands Midden heeft dit experiment...

-
2593

Integrale samenwerking bij een wijkgerichte aanpak van gezondheidsverschillen

Het draaiboek 'integrale samenwerking bij den wijkgerichte aanpak van gezondheidsverschillen' beschrijft de stappen voor een integrale en wijkgerichte aanpak van gezondheidsverschillen.

-
1005

Volksgezondheidszorg - populatie én patiënt; Oratie Prof Marie-Louise Essink-Bot

Volksgezondheidszorg - populatie én patiënt. We moeten toe naar volksgezondheidszorg, de bijdrage van de sociale geneeskunde daarbij is essentieel. De oratie van Professor Marie-Louise Essink-Bot.

-
2275

IGZ, Integrale aanpak leefstijlondersteuning in achterstandswijken

Onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg geeft aan dat de samenwerking tussen eerstelinscentra, GGD en Thuiszorg nog onvoldoende is geregeld. In 20 wijken is getoetst of de zes...

-
554