Overzicht publicaties

Kamerbrief Stimuleringsprogramma juni 2016

Minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn (beiden VWS) sturen de Tweede Kamer een overzicht van al ingezette en nieuw toegevoegde trajecten uit het werkprogramma van het stimuleringsprogramma.

-
1148

Toezicht op publieke gezondheid Een verkenning naar de rol van de GGD

In opdracht van het ministerie van VWS heeft Lysias een verkenning uitgevoerd naar de manier waarop de GGD'en hun toezichtrol invullen.

-
532

Rapport Publieke gezondheid borgen: kansen voor versterking

Nederland kent een goed stelsel van publieke gezondheid. Om dat te behouden is versterking nodig van de GGD'en.

-
597

Kamerbrief Stimuleringsprogramma maart 2016

Kamerbrief Stimuleringsprogramma maart 2016

-
464

Kamerbrief Stimuleringsprogramma oktober 2015

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid.

-
349

Rapport Andersson Elffers Felix: Borging van de publieke gezondheid en de positie van de GGD

Eindrapport met de resultaten van het onderzoek van Andersson Elffers Felix naar de borging van de publieke gezondheid en de positie van de GGD.

-
559

Kamerbrief betrouwbare publieke gezondheid, augustus 2014: VWS verankert belang publieke gezondheid GGD-taken

Kamerbrief over betrouwbare publieke gezondheid: Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk (augustus 2014).

-
695

Publieke gezondheid borgen: kansen voor versterking

Nederland kent een goed stelsel van publieke gezondheid. Om dat te behouden is versterking nodig van de GGD'en.

-
414