Activiteit

Verzorg een workshop/poster op de conferentie Tel mee met Taal op 23 juni!

23 juni
Locatie: landelijk
Type: Bijeenkomst

Onthulling logo Tel mee met Taal

Agenda

Informatie

Voor veelgestelde vragen en antwoorden kijk onder Helpdesk en dan Veelgestelde vragen.

Aanmelden voor de nieuwsbrief en uitnodigingen ontvangen? Dat kan via de knop Nieuws en dan Aanmelden nieuwsbrief.

Gastbijdrage

Ben Vaske: ‘Lower educated adults learn basic skills online’

 


Lees verder »

 

Verzorg een workshop/poster op de conferentie Tel mee met Taal op 23 juni!

Geplaatst op 09-03-2016

 

De drie ministeries (OCW, SZW, VWS) van het Actieprogramma Tel mee met Taal nodigen u uit om een voorstel in te dienen voor een workshop of posterpresentatie op de landelijke conferentie van Tel mee met Taal op 23 juni.

 

Tel mee met Taal is een ondersteuningsprogramma van de ministeries van OCW, SZW en VWS voor de verbetering van de (lokale) aanpak van laaggeletterdheid. Onder geletterdheid verstaan we basisvaardigheden Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden.

 

Het doel van een workshop of posterpresentatie is kennisdelen over uw goede voorbeeld (een programma, project of onderzoek) dat betrekking heeft op het verbeteren van de genoemde basisvaardigheden binnen (ten minste) één van de domeinen van Tel mee met Taal.

Toelichting domeinen Tel mee met Taal

Domein Gezin
Het domein gezin heeft betrekking op het voorkomen en/of tegengaan van achterstanden in de context van het gezin. Dit kunnen bijvoorbeeld programma’s, projecten of onderzoek zijn met betrekking tot leesbevordering bij kinderen. Voorbeelden hiervan zijn wekelijkse voorleesuurtjes van de bieb of vrij lezen op school. Maar ook programma’s, projecten of onderzoeken die zich richten op het tegengaan van achterstanden van ouders, vaak gericht op het beter ondersteunen van hun kinderen, vallen in het domein gezin. Denk ook het signaleren van achterstanden in een gezin bij de kinderopvang of consultatiebureaus.

 

Domein Werk

Het domein werk richt zich op het tegengaan van taalachterstanden in de context van werk. Taalvaardigheid en de andere basisvaardigheden worden in dit domein beschouwd als belangrijke werknemersvaardigheden. Wie immers beschikt over een goede taalvaardigheid, heeft meer kans om door te groeien naar een hogere functie, maar is ook minder langdurig werkloos en loopt minder risico op bedrijfsongevallen. Bovendien zijn goede basisvaardigheden ook noodzakelijk voor bij- en omscholing door de snel veranderende arbeidsmarkt en de ontwikkeling dat we tot steeds hogere leeftijd actief (moeten) blijven op arbeidsmarkt. Een voorbeeld van programma’s, projecten of onderzoek op dit terrein is een werkgever die investeert in taalcursussen voor zijn werknemers onder werktijd.

 

Domein Gezondheid
Het domein gezondheid richt zich op het tegengaan van achterstanden in de context van gezondheid. Basisvaardigheden worden in dit domein beschouwd als gezondheidsvaardigheden; taalvaardigheid is bijvoorbeeld cruciaal bij het juist innemen van medicijnen. Een voorbeeld van programma’s, projecten of onderzoek op dit terrein is een apotheek die zijn medewerkers schoolt in het herkennen van laaggeletterdheid, en hoe je als apotheker een persoon met een (taal)vraag kunt helpen. Daarnaast zijn relatief veel ouderen laaggeletterd die daardoor  een hoger risico lopen om niet langer zelfredzaam te zijn in een snel digitaliserende samenleving en in een sociaal isolement te raken.

 

Procedure

U kunt een voorstel indienen voor een workshop, OF voor een posterpresentatie, niet beide.

 

Met betrekking tot workshops:

  • Workshops duren anderhalf uur en bevatten in ieder geval een presentatie van uw programma, project of onderzoek en een interactief gedeelte met de deelnemers van de workshop, waarin ruimte is voor vragen en discussie. U bent zelf verantwoordelijk voor het leiden van de workshop en houdt hierbij rekening met uw publiek.
  • Het voorstel gaat in op de inhoud van de presentatie van de workshop. In de presentatie komt naar voren waarom uw programma, project of onderzoek een goed voorbeeld is van de aanpak van leesbevordering en/of laaggeletterdheid in één van de drie domeinen: taal en gezin, taal en werk en taal en gezondheid.
  • Het voorstel gaat in op de mogelijke deelnemers van de workshop. Voor welke deelnemers van de conferenties is de workshop relevant of interessant? Denk aan docenten, bibliotheekmedewerkers, gemeenteambtenaren, werkgevers, zorgprofessionals, etc.
  • U geeft aan met welke partners u al samenwerkt binnen het betreffende domein.
  • Het voorstel gaat in op het interactieve gedeelte van de workshop.

 

Met betrekking tot posterpresentaties:

  • Posterpresentaties vinden plaats tijdens de lunch. U krijgt dan een eigen flipover ter beschikking waar u uw programma, project of onderzoek kunt presenteren aan en in gesprek kunt gaan met de deelnemers van de conferentie.
  • Het voorstel gaat in op de inhoud van uw posterpresentatie. Tijdens de posterpresentatie komt naar voren waarom uw programma, project of onderzoek een goed voorbeeld is van de aanpak van leesbevordering en/of laaggeletterdheid in één van de drie domeinen: taal en gezin, taal en werk en taal en gezondheid.
  • Het voorstel gaat in op de mogelijke geïnteresseerden van de posterpresentatie. Voor welke deelnemers van de conferenties is de posterpresentatie relevant of interessant? Denk aan docenten, bibliotheekmedewerkers, gemeenteambtenaren, werkgevers, zorgprofessionals, etc.
  • Posters dienen van flipoverformaat te zijn.

 

Hoe en wanneer dient u uw voorstel in?

 

Voorstellen voor workshops en posterpresentaties moeten via een volledig ingevuld Formulier voor workshop of posterpresentatie zijn ingeleverd op uiterlijk 18 april 2016, 17:00 uur. U dient uw voorstel in via info@steunpuntbasisvaardigheden.nl. U vermeldt in de onderwerpregel ‘workshopvoorstel 23 juni’ respectievelijk ‘postervoorstel 23 juni’.

 

U hoort uiterlijk 2 mei 2016 of uw voorstel geaccepteerd is.

Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.