Publicatie

Meedoen is gezond, publieke gezondheid in het sociaal domein

Nu gemeenten extra taken krijgen, is het van groot belang om de samenhang te borgen tussen bestaande en nieuwe taken, tussen publieke gezondheid en jeugd, langdurige zorg en participatie. Dat kan helpen om taken echt anders aan te pakken: niet alleen van rijk naar gemeente te bewegen maar ook te verbinden binnen gemeentelijke taken en tussen gemeenten.

Publieke gezondheid vult de reguliere, individugerichte zorg aan, die met name gericht is op behandeling ter genezing (cure) en verzorging (care) van patiënten op het moment dat hun gezondheid al geschaad is. De publieke gezondheid richt zich op de zorg voor de gezondheid van de samenleving en risicogroepen, en kan van daaruit een verbinding vormen tussen de zorgstelsels (AWBZ, ZvW, Wmo) en andere gemeentelijke werkvelden (onder andere jeugd, participatie, veiligheid).

Het versterken van de eigen kracht, een grotere rol voor informele zorg en het benutten vangnetwerken in de eigen omgeving (in andere woorden: een sterkere civil society) vragen om inzicht in de factoren die kunnen leiden tot kwetsbaarheid, om programma’s die gericht zijn op het versterken van de eigen kracht, burgerschap en de informele zorg en om een goed vangnet voor diegenen die niet op eigen kracht de weg kunnen vinden. Ook omgekeerd heeft de publieke gezondheid belang bij een hechte inbedding in het sociaal domein: het wegnemen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen en het voorkomen van chronische ziekten en welvaartsziekten vragen om samenbrengen van sociaal beleid en gezondheidsbevordering.

GGD werken eraan om de verbinding publieke gezondheid en sociaal domein zo goed mogelijk tot stand te brengen en daarmee te voorkomen dat dubbel werk wordt gedaan.

Details

Geplaatst op: 19 augustus 2013
Geplaatst door:
Jaar van uitgave: 2013
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.