Overzicht publicaties

Presentaties voor gemeentelijke programma-managers 3D, VNG-Rijk

Transitiemanagers en afdelingshoofden kwamen deze maand tien keer bijeen om kennis en ervaring uit te wisselen over de transitie en transformatie van het sociaal domein. Voor wie er niet bij was en voor wie een en ander nog eens wil nalezen: hieronder een

-
3134

rapport sociaal kwetsbare mensen, regio Kennemerland

Dit rapport behandelt een aantal risicofactoren die (nader kunnen) aansluiten bij het sociaal domein. De indeling is gebaseerd op de Sociaal Domein Bevolkingsdriehoek 80% - 15% -5% , wat...

-
1158

Sociaal-medische advisering en preventie

De afdeling Sociale Zaken van de gemeente Leiden verwijst cliënten die een WWB uitkering genieten naar de afdeling SMA van de GGD Hollands Midden. De cliënten worden na inventarisatie van...

-
805

Factsheet OGGZ-meldingen

Voorjaar 2013 is in kaart gebracht hoeveel meldingen er binnenkomen bij Meldpunten OGGZ bij GGD’en. Er blijken grote verschillen te zijn in aantallen die niet alleen met de (gezondheids-)...

-
1546

cjg-wijkteams, presentatie hart voor brabant

De CJG teams hebben zicht tot doel gesteld dat elke professional in de wijk zich maximaal inspant om vanuit zijn eigen taak en expertise en in samenwerking met alle andere professionals bij te...

-
1533

HANDREIKING VOOR GEZONDHEIDSBEVORDERING VANUIT BURGERINTIATIEF

Handreiking bedoeld voor professionals en burgers die burgerparticipatie (en een wedstrijdelement) in gezondheidsbevordering een centrale plek willen geven. De handreiking biedt inzichten in de...

-
2593

Kamerbrief aanpak decentralisaties, van minister Plasterk 19 februari 2013

Minister Plasterk stuurde op 19 februari 2013 zijn plannen inzake de decentralisaties naar de Tweede Kamer.

-
2505

hervorming langdurige zorg - plannen van Staatssecretaris Van Rijn

Staatssecretaris Martin van Rijn stuurde op 25 april 2013 de Tweede Kamer de plannen voor de hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg. Bij de brief is een notitie waarin de plannen staan toegelicht en een factsheet over de toekomst van de AWBZ.

-
2210

Minister Schippers gaat veelbelovende zorginitiatieven intensief volgen

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over proeftuinen en pilots 'betere zorg met minder kosten'.

-
2655

Informatievoorziening ten behoeve van de decentralisaties (WMO)

29 november 2012 vond een bijeenkomst plaats, georganiseerd door VNG en GGD Nederland, om tot een uitwisseling te komen tussen een aantal gemeenten en landelijke partijen zoals RIVM, GGD...

-
1064