Overzicht publicaties

Bouwen op de kracht van burgers

De VNG heeft een visie geformuleerd hoe de organisatie van het sociale domein beter kan : dichterbij de mensen kan meer worden bereikt tegen lagere kosten. Gemeenten hebben dat al laten...

-
2121

Handreiking Signalering en zorgcoordinatie, aan de slag voor specifieke groepen

Deze handreiking informeert gemeenten over doelgroepen, processen en partijen die te maken hebben met de decentalisatie van de begeleidingsfunctie uit de AWBZ naar gemeenten. De handreiking biedt...

-
1299

Geldstromen in de AWBZ

Inzichtelijke kleurenkaart met daarop de geldstromen omtrent de AWBZ

Marieke Ruijgrok
-
1008

VWS beleidsbrief, Zorg en ondersteuning in de buurt

Belemmeringen voor meer zorg in de buurt worden aangepakt Minister Edith Schippers en staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten gaan belemmeringen wegnemen die het meer in de buurt...

-
3687

VNG Publicatie: stappenplan decentralisatie AWBZ-begeleiding

Dit stappenplan is opgebouwd uit een pijlenschema langs een tijdlijn. Het schema geeft voor gemeenten en aanbieders de voorbereidende en besluitvormende acties weer. U kunt op de teksten in de...

501

Presentatie T-bureau decentralisatie Extramurale Begeleiding aug. 2011

presentatie behoort bij factsheet Wmo en decentralisatie begeleiding

-
2541

Factsheet Wmo en decentralisatie begeleiding

Helder factsheet o.a. over overheveling AWBZ functie begeleiding

-
4063

van zorg naar participatie

goede brochure van VNG rondom overheveling AWBZ naar Wmo en intenties daarachter, ook duidelijkheid over groepen en aantallen

-
3363