Nieuwsbericht

Rapport Sociale veiligheid asielzoekerscentra beschikbaar

Op 2 november 2018 geplaatst door

Onlangs heeft de Inspectie van Justitie en Veiligheid het onderzoeksrapport Sociale veiligheid van asielzoekers in opvangcentra uitgebracht. De Inspectie verrichte het onderzoek in de periode 2015-2017 op 12 asielzoekerscentra en sprak met medewerkers COA, Justitie en Veiligheid, ketenpartners en enkele bewoners. De Inspectie concludeert dat het COA beleid heeft ter bevordering van sociale veiligheid van bewoners (in een kwetsbare positie) in de opvang, maar dat dit beleid nog te weinig integraal is. Het uniform uitvoeren van beleid vormt een aandachtspunt. Zoals het beleid gericht op de begeleiding van bewoners, beleid gericht op registratie van incidenten en opgelegde sancties en op het meten van de tevredenheid van bewoners.

Daarnaast bestaan er tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid en het COA weinig concrete afspraken over prestatie-indicatoren en monitoring. Hierdoor is er onvoldoende zicht op de sociale veiligheid van bewoners en dat maakt het eventueel (bij)sturen ingewikkeld.

Het rapport van de Inspectie geeft een aantal verbeterpunten om de sociale veiligheid van bewoners en het zicht hierop te verbeteren en om een kwaliteitsslag te maken. Het COA is per 1 oktober een project Sociale Veiligheid in de asielopvang gestart. Het implementeren en borgen van de aanbevelingen uit het rapport staan hierin centraal.

Bron: COA en Inspectie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.