Nieuwsbericht

SCP-rapport ‘Opnieuw beginnen’ over Syrische statushouders gepubliceerd

Op 6 juni 2019 geplaatst door

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) publiceerde in mei het rapport Opnieuw beginnen. Achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders. Syriërs van 15 jaar en ouder die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 een verblijfsstatus hebben gekregen, staan hierin centraal. Er is onderzoek gedaan naar gezinshereniging en verhuisgedrag, intenties om in Nederland te blijven, psychische gezondheid, zorggebruik, diversiteit in participatie en sociaal-culturele posities. Het doel van dit rapport is om na te gaan welke factoren van invloed zijn op verschillen in integratie en leefsituatie van Syrische statushouders. Het rapport is een vervolg op het rapport Syriërs in Nederland van juni 2018.

Psychische (on)gezondheid
Vier op de tien Syriërs blijkt psychisch ongezond; zij zijn vaak somber, ‘down’ of erg zenuwachtig. Psychische ongezondheid komt voor in alle geledingen van de Syrische groep. Onder mensen met veel slechte ervaringen tijdens de vlucht komt psychische ongezondheid meer voor dan bij degenen die dit niet meemaakten. Vrouwen voelden zich psychisch meer ongezond naarmate ze langer in de opvang verbleven. Voor mannen hangt niet de duur in de opvang samen met de psychische gezondheid, maar wel het aantal verhuizingen gedurende hun verblijf in de opvang. Bij mannen die al gedurende de opvangperiode veel (drie of meer) verschillende activiteiten, zoals Nederlands leren of vrijwilligerswerk, ondernamen, komt psychische ongezondheid minder voor dan bij mannen die dat niet deden.

Weinig contact met geestelijke gezondheidszorg
Relatief weinig Syriërs (8%) hebben contact (gehad) met een psychiater of psycholoog. Van de Syriërs die psychisch ongezond zijn geldt dit voor slechts 13%. Syrische statushouders die langer in Nederland zijn, lijken hun weg in de Nederlandse gezondheidszorg beter te vinden: zij maken meer gebruik van de zorgvoorzieningen. Weinig sociale contacten met autochtone Nederlanders, minder progressieve opvattingen en een geringe tevredenheid met de financiële situatie hangen samen met minder contact met de geestelijke gezondheidszorg.

Gezinshereniging
Van de onderzochte Syrische statushouders heeft 40% één of meerdere familieleden laten overkomen (tegenover 18% onder statushouders uit andere landen). Gezinshereniging onder Syriërs vindt relatief snel plaats. Na het verkrijgen van de verblijfsvergunning duurt het gemiddeld 8 maanden voordat familieleden naar Nederland kwamen, tegenover 14 maanden voor Eritreeërs en 11 maanden voor statushouders uit andere landen zoals Somalië en Irak. Ook laten Syriërs meer familieleden overkomen uit het land van herkomst in vergelijking met andere statushouders

Participatie
Het merendeel van de Syrische statushouders is bezig met het leren van de Nederlandse taal. Nog maar weinigen hebben of zoeken naar werk. Ongeveer een kwart van de Syriërs volgt alleen een taalcursus, maar het komt regelmatig voor dat mensen een taalcursus met een andere participatievorm combineren. De combinatie van taal en vrijwilligerswerk komt het vaakst voor. Statushouders die in de opvang vaak participeerden, bijvoorbeeld door de taal te leren of vrijwilligerswerk te doen, blijken dat buiten de opvang ook vaker te doen. Hoe korter de opvang duurt en hoe actiever deze tijd wordt ingevuld, des te kleiner is de sociaal culturele afstand tot de samenleving.

Toekomst in Nederland
Iets meer dan de helft (55%) van de Syriërs geeft aan dat zij hun toekomst in Nederland zien. Zij zien zichzelf over vijf jaar nog in Nederland wonen en denken niet terug te willen naar Syrië. Zelfs als de situatie in Syrië dit wel zou toelaten. Syriërs die meer progressieve waarden aanhangen, die het maatschappelijk klimaat positiever beoordelen en Syriërs die minder religieus zijn, zijn meer geneigd om in Nederland te willen blijven.

Bron: SCP
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.