Document

Gezondheidszorg in Nederland

20 januari 2017 | 1 minuut lezen

Asielzoekers komen uit landen waar het gezondheidssysteem anders is georganiseerd dan in Nederland. Vaak is men niet bekend met de huisarts als poortwachter van de (specialistische) zorg. Ook is de visie van zelfzorg en het spaarzame gebruik van antibiotica nieuw. Deze zaken vragen om uitleg. Voorlichting over de Nederlandse gezondheidszorg is een van de meest gevraagde thema’s waarover de GGD binnen de opvang van het COA voorlichting geeft. Verschillende GGD’en hebben een draaiboek hiervoor ontwikkeld. Hier vinden jullie enkele voorbeelden.

De presentaties van GGD Gelderland Zuid voor Eritrese en Syrische statushouders over de Nederlandse Gezondheidszorg zijn een basis voor een gesprek. De bedoeling is dat men deze presentaties met een tolk en interactief gebruikt. De kaartjes (in Tygrinia en Arabisch) kunnen als ondersteuning (duiding van gehanteerde begrippen) worden gebruikt.

Ook is het COA-handboek ‘Training Kennis Nederlandse Maatschappij’ toegevoegd, gericht op vergunninghouders. Het programma is gericht op de praktische kennis die een vergunninghouder nodig heeft om zich de eerste maanden in de gemeente te kunnen redden. Hierin is ook het onderdeel Gezondheidszorg in Nederland opgenomen. In sommige regio’s voert de GGD binnen dit programma de voorlichting Gezondheidszorg in Nederland uit.

13 documenten toegevoegd
HomeThema's