Overzicht wet & regelgeving

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Wettekst van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst   Zie ook:  www.wetten.overheid.nl www.wetten.overheid.nl/WGBO

1572

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

Wettekst van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie ook: www.rijksoverheid.nl/Wbp

859

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wet van 14 maart 2013 tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige...

802

Wet Publieke Gezondheid (wpg)

Vanaf 1 december 2008 is de Wet publieke gezondheid (wet PG) van kracht.

Infectieziektebestrijding
De wet PG dient om nieuwe internationale afspraken op het gebied van...

2773