Overzicht wet & regelgeving

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Wettekst van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst   Zie ook:  www.wetten.overheid.nl www.wetten.overheid.nl/WGBO

-
1639

Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

Wettekst van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zie ook: www.rijksoverheid.nl/Wbp

-
916

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Wet van 14 maart 2013 tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige...

-
864

Wet Publieke Gezondheid (wpg)

Vanaf 1 december 2008 is de Wet publieke gezondheid (wet PG) van kracht.

Infectieziektebestrijding
De wet PG dient om nieuwe internationale afspraken op het gebied van...

-
2926