Publicatie

Brabant Zorgnet

URL: http://www.brabantzorg.net

Per regio in Brabant zijn directies van instellingen (werkgevers) en vertegenwoordigers van vakbonden (werknemers) vertegenwoordigd in een bestuur dat zich richt op een regionaal arbeidsmarktbeleid voor de zorgsector. De besturen streven naar een gezamelijke aanpak van alle zorgsectoren op het terrein van arbeidsmarkt, werkgelegenheid en opleidingen in de regio. Naar aanleiding daarvan geven zij opdracht voor activiteiten die bijdragen aan voldoende en goed opgeleid personeel in de regio, zoals mobiliteitscentra en transferpunten (die instroom en behoud van personeel coördineren), scholing voor herintreders, imago- en voorlichtingsactiviteiten, samenwerking met opleidingscentra en arbeidsmarktonderzoek.

Zoeknummer: 25479

Details

Geplaatst op: 11 juli 2011
Geplaatst door:
Jaar van uitgave: 2004
Wat fijn dat je jouw bijdrage wilt geven! Om dat te doen dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Functie(s): Teamcoordinator
Organisatie: GGD GHOR Nederland