Document

Wijziging subsidieregeling aanvullende curatieve soa-bestrijding

14 juli 2011 | 1 minuut lezen

Besloten is per 1 juli 2007 de subsidie voor diagnostiek rechtstreeks aan GGD’en te verstrekken. Voorheen verleende het RIVM de subsidie voor de diagnostiek direct aan laboratoria waar GGD’en diagnostiek hadden aangevraagd GGD’en kunnen daarmee de aangevraagde onderzoeken zelf vergoeden en controleren. Het subsidiebedrag aan GGD’en wordt daarom uitgebreid met een normbedrag van € 150,- voor diagnostiek per consult. Het normbedrag zal in de toekomst zonodig aangepast worden aan aanpassingen in CTG tarieven en bij nieuw (kwaliteits)beleid. De subsidie voor de diagnostiekkosten zal worden opgenomen in de aanvraag voor de subsidie voor de personele kosten en worden verleend aan de acht coördinerende GGD’en. Zij zijn verantwoordelijk voor de verdeling van de subsidie over de regio. Het CIb zal voor de extra administratieve last een compensatie van € 5.000,- per jaar verlenen. Elke GGD is zelf verantwoordelijk voor haar financiële verplichtingen ten opzichte van laboratoria. Het CIb zal voor de verantwoording van de subsidie een controlerende rol vervullen.

Zoeknummer: 42323

3 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals