Document

Folder Behandeling scabiës tabletten en zalf aangepast naar de woonsituatie

19 juli 2017 | 1 minuut lezen

De bestaande folders voor de behandeling van scabiës zijn op verzoek van GGD’en vertaald naar de woonsituatie van statushouders. Op advies van de werkgroep ‘voorlichtingsmaterialen infectieziekten t.b.v. statushouders’ is in deze nieuwe versies ook informatie opgenomen over zwangerschap, borstvoeding en kinderen. 


Binnen het onderdeel Infectieziekten van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders is gestart met een inventarisatie naar bestaande voorlichtingsmaterialen en de behoefte aan aanpassingen, vertalingen of ontwikkelingen van voorlichtingsmaterialen. De wens voor aanpassingen aan de folders voor de behandeling van scabiës kwamen hieruit voort.

Bekijk ook het overzicht van alle bestaande voorlichtingsmaterialen van het onderdeel infectieziekten.

2 documenten toegevoegd
HomeThema'sProfessionals