Nieuwsbericht

De ingangsdatum urenuitbreiding voorschoolse educatie uitgesteld.

Op 21 mei 2019 geplaatst door

Minister Slob heeft op 21 mei 2019 een brief aan de Tweede Kamer verstuurd, waarin hij zijn besluit meedeelt om de urenuitbreiding voorschoolse educatie met zeven maanden uit te stellen: van 1 januari 2020 naar 1 augustus 2020.

Het besluit tot uitstel is genomen naar aanleiding van de adviezen van de GGD GHOR Nederland, de Inspectie van het Onderwijs, de VNG, de Adviescommissie toetsing en regeldruk (ATR) en de uitkomsten van de consultatieronde met het expliciete verzoek van de brancheorganisatie kinderopvang (BK). De minister is het met de partijen eens dat de periode tussen publicatie van het Wijzigingsbesluit (streefdatum 1 november 2019) en de inwerkingtreding (streefdatum 1 januari 2020) te krap geworden is. En dat dit een zorgvuldige uitvoering in de weg zit.

Wel roept hij gemeenten op om waar mogelijk al eerder dan de nieuwe inwerkingtredingsdatum met de urenuitbreiding te starten. Gemeenten krijgen hiervoor vanaf 2018 al extra middelen (€40 miljoen in 2018 en €130 miljoen in 2019) via de specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid, waaronder ook de voorschoolse educatie valt. Geld dat uiteindelijk niet hieraan besteed wordt, vloeit terug naar het Rijk.

De brief van de minister is hier te lezen. 

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.