Publicatie

Tekortkomingen bij ruim de helft van de kinderopvang

De Inspectie van het Onderwijs (IvhO) kijkt jaarlijks of gemeenten voldoen aan hun wettelijke taken met betrekking tot toezicht en handhaving op kinderopvang. De onderwijsinspectie concludeert in haar jaarrapport dat gemeenten een stap vooruit hebben gezet en hun wettelijke taken beter zijn gaan uitvoeren. VNG geeft aan (http://www.vng.nl/smartsite.dws?ch=DEF&id=114419) dat ondanks de sterk gewijzigde regelgeving en de uitbreiding van het gemeentelijk takenpakket de stijgende lijn van de kwaliteit van het gemeentelijk toezicht heeft doorgezet. Zo zijn in 2010 85% van de kinderopvanglocaties geïnspecteerd (in 2009: 80%). Verder is door uitbreiding van taken voor de gastouderopvang ( 47.000 gastouders) het aantal controles sterk toegenomen. Ook constateert de GGD overtredingen bij 55% van de locaties. Ondanks deze verbetering (in 2009: 59%) betekent dit dat nog ruim de helft van de locaties de minimale kwaliteitseisen overtreedt. Het rapport geeft geen beeld over de kwaliteit van de kinderopvang. Als tweedelijnstoezichthouder onderzoekt de onderwijsinspectie of gemeenten hun taken goed uitvoeren.

Details

Geplaatst op: 6 maart 2012
Geplaatst door:
Corrie Baris
Auteur: IvhO
Uitgever: IvhO
Jaar van uitgave: 2012
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.