Overzicht publicaties

Factsheet Risicoprofiel toezicht kinderopvang

In het document vindt u de factsheet Risicoprofiel toezicht kinderopvang, gepubliceerd in mei 2015.

-
2454

Factsheet Risicoprofiel toezicht kinderopvang

In het document vindt u de factsheet Risicoprofiel toezicht kinderopvang, gepubliceerd in mei 2015.

-
2804

Veldinstrument observatie pedagogische praktijk kindercentra en peuterspeelzalen

Vanaf januari 2015 is het veldinstrument observatie pedagogische praktijk openbaar. U vindt het document in de bijlage. Het veldinstrument is in 2011 in opdracht van GGD GHOR Nederland ontwikkeld...

-
3901

Positie GGD toezicht kinderopvang

Positie GGD Toezicht Kinderopvang

Marieke Ruijgrok
-
1422

projectplan GGD Nederland toezicht kinderopvang 2014

Het Landelijk coördinatiecentrum GGD Nederland toezicht kwaliteit kinderopvang vormt dé verbinding tussen het landelijk beleid en de lokale uitvoering van het toezicht op de kwaliteit van de...

-
2006

Toetsingskader privaat gefinancierde internaten

Op 5 februari 2014 heeft Minister Asscher het toetsingskader met begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

-
1156

Overzicht pilots flexibelere dagindelingen en combinaties onderwijs kinderopvang

SZW heeft een overzicht gemaakt van de vijf pilots waarbij scholen experimenteren met flexibelere dagindelingen en combinaties onderwijs en kinderopvang.

Renske Groener
-
1214

Schema 2- 3 jarigen op school

Met dit schema kunnen inspecteurs situaties beoordelen van opvang van 2- en/of 3-jarigen op school. 17/10/2013: een kleine wijziging in linker kolom vanwege uploaden van verkeerde...

Renske Groener
-
1516

Project Landelijk coördinatiecentrum GGD Nederland toezicht kwaliteit kinderopvang voor financiering 2012 en 2013

Project Landelijk coördinatiecentrum GGD Nederland toezicht kwaliteit kinderopvang voor financiering 2012 en 2013

-
1307

Position paper VNG, rondetafelgesprek Kinderopvang 3 juni 2013

Position paper VNG, rondetafelgesprek Kinderopvang 3 juni 2013

-
793