Nieuwsoverzicht

Brede bijeenkomst WMO-toezichthouders 6 december 2016

GGD GHOR Nederland organiseert op dinsdag 6 december a.s. een brede bijeenkomst voor de WMO-toezichthouders. Deze bijeenkomst stellen we niet alleen open voor de GGD-toezichthouders, maar ook voor...

596

Succesvolle samenwerking GGD WMO-toezicht en de Samenwerkend Toezicht Jeugd/Sociaal domein

Op verzoek van de gemeente Zoetermeer heeft Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein (STJ/TSD) samen met de toezichthouder Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) onderzoek gedaan...

784

Juridisch kader voor toezicht op kwaliteit van de PGB-ondersteuning

GGD GHOR Nederland heeft, in afstemming met VNG, IGZ en het ministerie van VWS, een notitie opgesteld over de juridische mogelijkheden om toezicht te houden op de kwaliteit van de ondersteuning...

1193

Het toezicht in het kader van de Wmo, sluitstuk van beleid

Hoe kun je Wmo-toezicht organiseren en uitvoeren?

596