Nieuwsbericht

Succesvolle samenwerking GGD WMO-toezicht en de Samenwerkend Toezicht Jeugd/Sociaal domein

Op 11 juli 2016 geplaatst door

Op verzoek van de gemeente Zoetermeer heeft Samenwerkend Toezicht Jeugd/Toezicht Sociaal Domein (STJ/TSD) samen met de toezichthouder Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) onderzoek gedaan naar het overlijden van een jongvolwassene in april 2015. De inspecties zijn van oordeel dat de betrokken partijen (gezamenlijk) onvoldoende zorg en ondersteuning hebben geboden die pasten bij de situatie van het gezin.

De samenwerkende inspecties hebben een reconstructie gemaakt van de hulpverlening aan het gezin vanaf het moment dat het gezin in Zoetermeer woonde tot aan het overlijden van de jongvolwassene (november 2012 tot april 2015). De reconstructie is gemaakt aan de hand van een schriftelijke uitvraag bij betrokken instellingen en een aanvullend onderzoek in de vorm van dossieronderzoek en gesprekken met professionals.

Vervolg
De inspecties hebben verbeterpunten geformuleerd voor de gemeente Zoetermeer, instellingen, zorgcoördinatoren en professionals. De inspecties vragen de betrokken partijen en de gemeente Zoetermeer verbeteringen in gang te zetten om de genoemde knelpunten weg te nemen en de veilige ontwikkeling van kinderen in kwetsbare gezinnen beter te borgen. De inspecties zullen dit verbetertraject het komende jaar blijven volgen. 

Daar waar de samenwerkende inspecties verbeterpunten hebben aangetroffen in de verleende zorg door afzonderlijke instellingen, pakken de sectorale inspecties dit op of hebben dit inmiddels al gedaan. 

Naast de gemeente Zoetermeer is het rapport tevens van belang voor alle andere gemeenten omdat het aangrijpingspunten biedt voor het ontwikkelen van een meer integrale benadering van zorg en ondersteuning van kwetsbare gezinnen.

GGD WMO-toezichthouder uit GGD Gelderland Zuid verrichtte het WMO-onderzoek
De gemeente Zoetermeer heeft aan de GGD Haaglanden opdracht gegeven de zorg en ondersteuning aan het gezin te onderzoeken bij de partijen die onder het toezicht van de GGD Haaglanden vallen en bij dit onderzoek samen te werken met de inspecties. Omdat de jeugdgezondheidszorg (als onderdeel van de GGD) in het vooronderzoek betrokken werd, heeft de GGD Haaglanden echter aan de gemeente Zoetermeer gevraagd de opdracht te verstrekken aan een andere partij, namelijk de GGD Gelderland-Zuid. Dit om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.

Lees hier het nieuwsbericht op de site van STJ

Lees hier het rapport

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.