Overzicht publicaties

Jaarverslag tuberculose-onderzoek in justitiele inrichtingen 2017

Voor u ligt het jaarverslag 2017 van de screening op tuberculose in Justitiële Inrichtingen (JI’ en). De acht verantwoordelijke backoffice GGD’en voeren dit uit en coördineren dit: GGD...

-
125

Jaarverslag tuberculose onderzoek in justitiele inrichtingen 2016

Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de screening op tuberculose in Justitiële Inrichtingen (JI’ en). De acht verantwoordelijke backoffice GGD’ en voeren dit uit en coördineren dit: GGD...

-
321

Jaarverslag Tuberculose-onderzoek in Justitiële inrichtingen 2015

Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de screening op tuberculose in Justitiële Inrichtingen (JI’ en). De acht verantwoordelijke backoffice GGD’ en voeren dit uit en coördineren dit: GGD...

-
408

Manifest Vereniging van Artsen werkzaam in de Tuberculosebestrijding (vAwT)

De vereniging voor artsen werkzaam in de tuberculosebestrijding (VvAwT) is verheugd bijgevoegd manifest onder uw aandacht te kunnen brengen. De VvAwT  maakt zich in toenemende mate zorgen over de...

Nel Joziasse-Filius
-
710

Rapport Tussenevaluatie NPT: Regionalisering en REC-vorming

GGD GHOR Nederland heeft tussenevaluatie gedaan naar de stand van zaken en het proces van de regionalisering en REC-vorming. Onderdelen hiervan zijn besluitvorming, draagvlak en betrokkenheid van...

-
565

NZA Tarieflijst eerstelijnsdiagnostiek 1 jan. 2013

NZA tarieflijst eerstelijnsdiagnostiek

-
2191

Vaststelling beleidsregel overige geneeskundige

De Raad van Bestuur van de NZa heeft de beleidsregel ‘Overige geneeskundige zorg (BR/CU-7082) in 2013 vastgesteld

-
2562

Elektronisch voorschrijven van geneesmiddelen binnen GGD’en;

In oktober 2010 heeft de Inspectie van de Gezondheidszorg tijdens het congres voor Medicatieveiligheid en ICT aangekondigd dat alle voorschrijvers van geneesmiddelen voor 1 januari 2012 gebruik...

-
4681

Wet bevolkingsonderzoek: tuberculosescreening

Op 5 april heeft de Gezondheidsraad in het kader van de wet op het bevolkingsonderzoek. (WBO) een advies uitgebracht aan de minister van VWS over de uitvoering van de TBC screening. De...

-
2191

Jaarverslag 2010 Tuberculoseonderzoek in penitentiaire inrichtingen

Voor u ligt het jaarverslag 2010 van de mobiele screening op longtuberculose in penitentiaire inrichtingen (PI’en) in Nederland. Het jaarverslag is een product van de acht verantwoordelijke...

-
1479