Blog

Werkbezoek GGD Zuid-oost Brabant (2)

Algemene inleiding door Marjo Blom.

Visie op JGZ:, (Normaliseren ipv problematiseren, JGZ risicotaxatie, JGZ stelt goede vragen en zorgt dat er actie komt wanneer nodig, JGZ adviseert).

Het project Go4Risk van GGD BZO behelst een verandering van de werkwijze van JGZ (voor Triage), en een verbetering (efficiëntie) en voor met name de assistenten een opleidingtraject.
Voor(triage)
1)scholen worden met behulp van Brin scores, Ses en ervaring van medewerkers aangemerkt als riscio volle school of niet.Scholen met hoog risico (vmbo, bbl, praktijkschool) krijgen niet altijd Triage maar daar wordt nog het gewone onderzoek uitgevoerd, door de artsen.
2) met behulp van drie bronnen: ouders, ib/mentor, kind/dossier info worden kinderen bij de "juiste professional opgeroepen.
Klas 2: Gedigitaliseerde uitvraag aan ouders, mentoren en kinderen. De kinderen vullen deze vragenlijst in in een mentorles in het computerlokaal. Deze uitvraag (enquetetool) komt in een excelscheet uit, wordt verwerkt in scores en overzichtelijk gepresenteerd voor JGZ team. Op grond van deze scores wordt bekeken of een kind (ouders mogen ook mee komen) wordt uitgenodigd bij VK of assistent.
Proces van 'aanvraag school tot nabespreking' duurt 6 weken. Door in blokken van 7 weken te werken blijft workload overzichtelijk.
Een onderzoek van ZonMW moet gaan bekijken of deze digitale VoorTriage net zo effectief is als een menselijke VoorTriage.
Een andere onderzoeksvraag ZonMW gaat over de overdracht van 0-4 naar 4-19
Groep 7: Vragenlijst,ib-er en dossier bepalen waar kinderen opgeroepen worden. Bij de VK of bij de assistente. Deze doen beide het volledige onderzoek. VK krijgt iets meer tijd per kind (40 min)
Groep 2: Leerkrachtvragenlijst, dossier (samenvatting cb en groeicurve). Bij twijfel notie assistente. Vanuit deze voortriage naar Assistent, Assistent/arts of VK.

Overdracht 0-4 naar 4-19 in drie smaken: vervroegd, warm en koud

Efficientie:
Tijdsbesparing door goede bronbestanden (zoals adressen, namen ib-ers, scholen, postcode gebieden enz.)
Bedrijfsmatige blik (managers bedrijfsbureau heeft bedrijfsmatige achtergrond). Hier wordt veel gemeten (hoeveel aanvragen voor schoolplanningen komen er op welk moment).
Ook is de uitnodigingsbrief ontdaan van alle onnodige ballast. In de uitnodigingsbrief staat alleen wanneer ouders, waar verwacht worden en hoe ze de ggd kunnen bereiken om wat te vragen/wijzigen.
REchtstreeks verwijzen naar GGZ (deed men al langer). Uit onderzoek bleek dat de JGZ een 100% zuivere doorverwijzing had. Ten opzicht van de huisartsen die in 70% van de gevallen zuiver doorverwees. Een zuivere doorverwijzing levert niet direct een efficiëntie op in de JGZ zelf maar wel in de efficiëntie van de GGZ.

Aandachtspunten: door het losweken van arts met de assistent is het van belang dat het team regelmatig bij elkaar komt. Dit zijn in beginsel de arts,VK en assisten van de school. De assistent bespreekt iig na met de verantwoordelijke VK of arts.
Niet alle assistenten doen alle leeftijden. Er is een vrij groot verschil in leeftijden en dat vereist ook andere vaardigheden. Een enkeling doet op basis van compenties alle leeftijden.

Doorontwikkelpunten: overdracht, Arts in "tweede" lijn, logopedie uit basispakket
Psycholooog/gedragswetenschapper geen direct kindcontact meer alleen consult, Sterke relatie tussen GBE en JGZ.

Trefwoorden: jgz, uitwisseling, werkbezoek
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.