Blog

Groei van aantal zorgleerlingen

Wat betekent de groei van het aantal zorgleerlingen voor de publieke gezondheidzorg?

Zie het bericht op de website van de rijksoverheid (ook met de verschillende linken)
Kopieren en plakken in je browser: http://abonneren.rijksoverheid.nl/article/primair-onderwijs/nieuwsbrief-primair-onderwijs-nummer-55-special-passend-onderwijs-/groei-van-het-aantal-zorgleerlingen/784/7206?mode=html_mail


In de media zijn in de afgelopen periode verschillende berichten verschenen over de groei van het aantal zorgleerlingen. Om aan alle verwarring een einde te maken, volgen hier de definities van zorgleerlingen en informatie over de ontwikkeling van de aantallen zorgleerlingen.
Als wordt gesproken over zorgleerlingen, kan een onderscheid worden gemaakt tussen ‘lichte’ en ‘zware’ zorgleerlingen. Onder ‘lichte zorg’ wordt verstaan de extra ondersteuning die gegeven wordt aan leerlingen met indicaties voor speciaal basisonderwijs (sbao), leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (pro). Onder ‘zware zorg’ wordt verstaan de extra ondersteuning die gegeven wordt aan leerlingen met indicaties voor leerlinggebonden financiering (lgf) en (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so).

Leerlingenaantallen
In de periode tussen 2003 en 2009 is het aantal leerlingen met ‘lichte’ zorg gedaald van afgerond 166.000 in 2003, naar afgerond 160.000 in 2009 (een daling van 4%). Het aantal ‘zware’ zorgleerlingen is in dezelfde periode gestegen van afgerond 65.000 naar afgerond 107.000 leerlingen (een stijging van 65%). De totale groep zorgleerlingen (zowel lichte als zware zorg) is gestegen van afgerond 231.000 in 2003 naar afgerond 266.000 in 2009 (een stijging van 15%).

Beantwoording Kamervragen
In beantwoording op Kamervragen heeft minister Van Bijsterveldt de Tweede Kamer op 19 april 2011 nader geïnformeerd over de aantallen zorgleerlingen. Zoals de minister in haar brief ‘Naar passend onderwijs’ van 31 januari 2011 aan de Kamer schreef, is het aantal leerlingen met een indicatie voor ‘zware zorg’ sinds 2003 met 65 procent gestegen. Deze forse groei is de basis voor de bezuinigingen op passend onderwijs.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.