Forum discussie

Klachtenregeling CJG

 • Klachtenregeling CJG

  Ik kreeg een vraag van een GGD of er een landelijk model klachtenregeling CJG is. Ik heb het bij VWS nagevraagd en die is er niet.
  De procedure is afhankelijk van wat partijen er lokaal over afspreken. De ene keer zal de procedure via de ‘moederorganisatie’ van de professional (om wie het gaat) lopen. Een andere keer is bijvoorbeeld CJG-regisseur aansprakelijk.
  Organisatie van klachtenregelingen heeft te maken met de manier waarop het CJG is georganiseerd. Bij gemeenten die over een CJG als aparte organisatie beschikken, kunnen veelal klachten worden ingediend. Daar waar het gaat om gemeenten waarin sprake is van een samenwerkingsverband van verschillende organisaties gelden vaak de regelingen van de binnen het CJG netwerk deelnemende organisaties; dus de regelingen van de organisatie waartegen een klacht is ingediend. De GGD kan als coördinerende organisatie een klacht in behandeling nemen.

  Mochten jullie voorbeelden van CJG-klachtenregelingen hebben dan nodig ik jullie uit om die hier te delen.

  Laatst bewerkt: 23 augustus 2012 - 11:56