Forum discussie

communicatieplan extra contactmoment 15 16 jaar

  • Wie kan mij vertellen wat de stand van zaken is rondom het plan van aanpak ondersteuing impuls individueel contactmoment adolescenten van GGd Nederland, NCJ, Actiz dd 20 september 2012.

    Volgens dit plan zou er in oktober een communicatieplan gereed zijn. Is dat er al? Hoe kom ik er aan?