Forum discussie

Schoolgezondheidsprofielen primair onderwijs?

  • Gebruik van schoolgezondheidsprofielen voor primair onderwijs

    Vorig jaar hebben Corrien Waardenburg (GGD Hollands Noorden) en Vivian Kruitwagen (RIVM - CGL) een verkenning uitgevoerd naar het gebruik van schoolgezondheidsprofielen (sgp) in het po, vo en mbo. Hier kwam uit dat de gezondheidsgegevens van leerlingen (scholieren/studenten) de basis van een sgp vormen. Op alle andere vlakken rondom het opstellen en aanbieden van profielen kan geconcludeerd worden dat er veel diversiteit bestaat: welke gegevens en op welke wijze deze gegevens verzameld worden is verschillend per GGD/JGZ organisatie en per onderwijssector. Per onderwijssector zijn er specifieke wensen en behoeften genoemd. Voor het primair onderwijs is dat het intensiveren van het aanbieden van profielen via de eigen werkwijze van de GGD of JGZ-organisatie; en organisaties stimuleren om naar goede voorbeelden elders in het land te kijken en daar gebruik van te maken. Hoe meer organisaties eenzelfde werkwijze hebben, hoe groter de landelijke uniformiteit. Uit de verkenning bleek dat veel organisaties nog geen SGP aanbieden, omdat de JGZ gegevens bv. niet direct zijn te vertalen naar een profiel. Maar misschien zijn er wel andere manieren waarop dat nu gebeurt? Binnenkort komt een werkgroep bij elkaar om hier verder over door te praten.

    Het RIVM wil graag daarvoor alvast goede voorbeelden verzamelen: wat gebeurt er al binnen jullie GGD/JGZ organisatie aan het verzamelen van gegevens van kinderen die vertaald kunnen worden naar een schoolgezondheidsprofiel in het primair onderwijs? Wat gaat goed, wat gaat minder goed? Of wil je of jouw collega meepraten in de werkgroep, dat kan ook! Je kunt dan Lise Albers mailen op lise.albers@rivm.nl.