Activiteit

Terugkomdag voor Van Wiechen instructeurs

17 december
Locatie: NSPOH, Utrecht
Tijd: 09:30 tot 16:30
Type: Studiedag
In het kort

Ben jij een gecertificeerde Van Wiechen-instructeur? Kom dan naar deze terugkomdag. Op de terugkomdag staan we stil bij de gang van zaken omtrent het instructeursschap binnen jouw organisatie en is er ruimte om ervaringen uit te wisselen. Afhankelijk van jouw registratie is het mogelijk om je op deze dag te laten her-certificeren. Je bent dan weer voor 5 jaar gecertificeerd. Daarnaast wordt een inhoudelijk programma aangeboden.

Wat je leert

De terugkomdag wordt georganiseerd voor gecertificeerde van Wiecheninstructeurs en voor de deelnemers die in opleiding zijn tot gecertificeerd instructeur van Wiechenonderzoek. Op deze dag staat het leren van en met elkaar en het updaten van je kennis centraal. Afhankelijk van of je je moet laten herregistreren, neem je deel aan de (her)certificering of volg je een inhoudelijk programma. Het programma wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de actualiteit. De inhoud van deze dag wordt samen met het NCJ vormgegeven.

Hercertificering als van Wiechen instructeur

Hiervoor ga je in de middag actief aan de slag met eigen meegebrachte videobeelden. Je filmt volgens de instructie in de studiehandleiding hoe je zelf het van Wiechen onderzoek uitvoert. Aan de hand van deze beelden geven de deelnemers elkaar feedback onder leiding van een landelijke Van Wiechen instructeur. De hercertificering vindt plaats in gemengde groepen van hercertificeerders en deelnemers die voor het eerst gecertificeerd worden na het volgen van de cursus tot gecertificeerd instructeur van Wiechenonderzoek.

Kom je nog niet voor hercertificering in aanmerking, dan vindt er een alternatief inhoudelijk programma plaats.

Na afloop van deze terugkomdag:
  • Kun je sterke en aandachtspunten voor de functie van van Wiechen instructeur beschrijven.
  • Kun je beschrijven hoe je jouw rol als instructeur binnen jouw organisatie kunt versterken.
  • Word je geherregistreerd in het register van van Wiechen instructeur NCJ, mits:
    • Je videobeelden hebt meegebracht (die voldoen aan de gestelde voorwaarden in de studiehandleiding).
    • Je adequaat kunt reflecteren op jouw eigen uitvoering van het van Wiechen ontwikkelingsonderzoek.
    • Je op adequate wijze feedback geeft aan en ontvangt van collega instructeurs tijdens de hercertificering.
Docenten

Het onderwijs wordt verzorgd door een of meer landelijke Van Wiechen-instructeurs en docenten van de NSPOH.

Voor wie

Gecertificeerde Van Wiechen-instructeurs (artsen en verpleegkundigen).
In verband met je herregistratie dien je drie terugkomdagen per vijf jaar te volgen.

Toelatingseisen

Je bent jeugdarts, arts M&G, jeugdverpleegkundige of verpleegkundig specialist én je bent gecertificeerd als Van Wiechen-instructeur.

 

Klik op Terugkomdag voor Van Wiechen instructeurs voor meer informatie.

Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.