Nieuwsbericht

Samen werken aan een gezonde leefstijl

Op 17 december 2012 geplaatst door

OK, er is 26 miljoen euro extra beschikbaar voor de gezondheid van ‘onze’ jongeren. Zitten jongeren hier nu op te wachten? Ik denk van wel. Waarom? Omdat jongeren met een gezonde leefstijl zich beter ontwikkelen, langer zelfstandig deelnemen aan de maatschappij en minder ondersteuning en zorg nodig hebben. Hun gezonde leefstijl draagt bij aan hun geluk en het verminderen van maatschappelijke druk.

Gezonde leefstijl
Het ‘extra contactmoment voor adolescenten’ is onderdeel van een breed pakket aan maatregelen gericht op een gezonde leefstijl: JOGG convenant gezond gewicht; de gezonde school; sportimpuls en stichting opvoeden.nl. Het doel van dit pakket is preventie, want voorkomen is nog steeds beter dan genezen. Dit extra contactmoment staat niet op zichzelf, het is een logisch vervolg op de huidige lijn van ondersteuning bij (jeugd)gezondheid door de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De lijn die stopte bij de leeftijd van 13-14 jaar wordt nu doorgetrokken naar 15-17.

Daar ben ik blij om want jonge mensen op de drempel van volwassenheid gaan op onderzoek uit. Deze ontdekkingstocht is leuk en spannend, maar het brengt ook verleidingen en risico’s met zich mee. Deze zijn niet uit te sluiten maar wel acceptabel te maken. Naast ouders kunnen ook de JGZ-professionals jongeren voorbereiden op de verleidingen, de risico’s en de gevolgen. Om zo de keuze voor een gezonde leefstijl te vergemakkelijken.

Invulling van het contactmoment
Nu is het belangrijk dat JGZ-organisaties zich gaan richten op de invulling van het contactmoment. Wat mij betreft ligt als eerste de nadruk op de ontwikkeling van een modulair pakket. Voor het samenstellen van dit pakket aan instrumenten maken we onder meer gebruik van good practices in het land. Er is echter meer nodig om het contactmoment succesvol te laten zijn. Veel partijen dragen jongeren een warm hart toe; ouders, scholen, gemeenten, jeugdgezondheidsorganisaties en leefstijlinstituten zoals sportclubs en jongeren(welzijns)organisaties. Van de jongeren vindt 63 procent het extra contactmoment een goede zaak. Als we samenwerken is dit moment zo goed mogelijk te benutten.

Samenwerken
Door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde, komen we tot een pakket modulen dat is af te stemmen op de couleur locale van de regio. Door bestaande en passende initiatieven bij elkaar te brengen of nieuwe te ontwikkelen, creëren we verbinding  tussen alle partijen die een gezonde leefstijl aanmoedigen. Dit betekent dat we met elkaar net even anders, verder, maar ook breder gaan kijken dan onze eigen straat. En vertrouwen op wat de ander ontwikkelt en aanreikt. Jeugdgezondheidzorg op zijn breedst.

Carla Derijck
Projectleider extra contactmoment adolescenten GGD NL

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Jeugdarts KNMG / Werkzaam op het MBO

Dag Carla,

Even een aantekening en info mbt dit schrijven op Kennisnet.

"Dit extra contactmoment staat niet op zichzelf, het is een logisch vervolg op de huidige lijn van ondersteuning bij (jeugd)gezondheid door de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De lijn die stopte bij de leeftijd van 13-14 jaar wordt nu doorgetrokken naar 15-17".

De JGZ-lijn loopt nu tot 19 jaar. In het Voortgezet onderwijs is/was er 1 structureel een contactmoment 2e klas en dat zijn / worden er nu 2 (in Amsterdam is dit reeds geimplementeerd, dit betreft een contact/gesprek met de sociaal verpleegkundige). De jeugdarts beschikbaar voor alle jongeren op het VO (kortweg: VMBO t/m 16 jaar, HAVO tot 17/18 jaar en VWO'rs tot 18 jaar). Wellicht alreeds op de hoogte maar de Adolescenten Commissie van de AJN, pleit ervoor dat JGZ 0-19 jaar wordt uitgebreid naar JGZ 0-23 jaar.
Er is historsisch tav JGZ begeleiding aan VO leerlingen een oneveredige gap!!! VMBO leerlingen zijn zodra zij naar het MBO gaan (veelal) niet meer in beeld en niet in zorg bij JGZ. Vreemd, geen doorgaande zorglijn voor de VMBO-ers die naar het MBO gaan tot 19 jaar ter wijl bij JGZ veel relevante info beschikbaar is en er bij deze MBO'rs veel problematiek is (bv. vroegtijdig schoolverlaters en veel (ziekte)verzuim).
In Amsterdam bedienen wij sinds 2 jaar ook alle MBO's. Dit is helaas voor het overgrote deel van de ander JGZ organisaties nog niet het geval. De MBO jeugdarts neemt in Amsterdam deel aan de zorgadviesteams (totaal 23 ZAT's) en houden spreekuren: onderzoek op indicatie en ziekteverzuimbegeleiding (onderzoek naar deze aanpak/protocol is in uitvoering voortbordurend op de Handreiking Snel terug naar School ...).

Ter Info: Het project Your Health van CJG Rijnmond - http://www.cjgrijnmond.nl/Nieuws/PublishingImages/Project%20Your%20Health%20-%20CJG%20Rijnmond.pdf

Jeugdarts KNMG / Werkzaam op het MBO

Dag Carla,

Even een aantekening en info mbt dit schrijven op Kennisnet.

"Dit extra contactmoment staat niet op zichzelf, het is een logisch vervolg op de huidige lijn van ondersteuning bij (jeugd)gezondheid door de jeugdgezondheidszorg (JGZ). De lijn die stopte bij de leeftijd van 13-14 jaar wordt nu doorgetrokken naar 15-17".

De JGZ-lijn loopt nu tot 19 jaar. In het Voortgezet onderwijs is/was er 1 structureel een contactmoment 2e klas en dat zijn / worden er nu 2 (in Amsterdam is dit reeds geimplementeerd, dit betreft een contact/gesprek met de sociaal verpleegkundige). De jeugdarts beschikbaar voor alle jongeren op het VO (kortweg: VMBO t/m 16 jaar, HAVO tot 17/18 jaar en VWO'rs tot 18 jaar). Wellicht alreeds op de hoogte maar de Adolescenten Commissie van de AJN, pleit ervoor dat JGZ 0-19 jaar wordt uitgebreid naar JGZ 0-23 jaar.
Er is historsisch tav JGZ begeleiding aan VO leerlingen een oneveredige gap!!! VMBO leerlingen zijn zodra zij naar het MBO gaan (veelal) niet meer in beeld en niet in zorg bij JGZ. Vreemd, geen doorgaande zorglijn voor de VMBO-ers die naar het MBO gaan tot 19 jaar ter wijl bij JGZ veel relevante info beschikbaar is en er bij deze MBO'rs veel problematiek is (bv. vroegtijdig schoolverlaters en veel (ziekte)verzuim).
In Amsterdam bedienen wij sinds 2 jaar ook alle MBO's. Dit is helaas voor het overgrote deel van de ander JGZ organisaties nog niet het geval. De MBO jeugdarts neemt in Amsterdam deel aan de zorgadviesteams (totaal 23 ZAT's) en houden spreekuren: onderzoek op indicatie en ziekteverzuimbegeleiding (onderzoek naar deze aanpak/protocol is in uitvoering voortbordurend op de Handreiking Snel terug naar School ...).

Ter Info: Het project Your Health van CJG Rijnmond - http://www.cjgrijnmond.nl/Nieuws/PublishingImages/Project%20Your%20Health%20-%20CJG%20Rijnmond.pdf

Beleidsmedewerker Jeugd / Gezonde School / Gezondheidsbevordering / Depressiepreventie jongeren

Dag Wico,

Dank je wel voor je aanvulling. Goed om te weten hoe jij en het AJN hierin staan.
Het extra contactmoment is nadrukkelijk ook bedoeld voor het MBO. Anders missen we een belangrijke groep jongeren.

Met groeten,
Carla Derijck
Projectleider contactmoment adolescenten