Nieuwsoverzicht

Pijn is een groot probleem onder jongeren

Ongeveer een kwart van de jongeren heeft last van chronische pijnklachten. Dat wil zeggen pijnklachten die langer aanhouden dan drie maanden, met of zonder tussenpozen. Omdat chronische pijn...

1713

gratis trainingen en workshops hulp aan migrantenjeugd en ouders

Forum voert het project ‘Intercultureel vakmanschap in Centra voor Jeugd en Gezin’.
Doel is dat migrantenjeugd en hun ouders beter worden bereikt en dat hen adequate hulp en ondersteuning bij...

975

gezondheidsbevordering zwangerschap en bevalling

De patiëntenfederatie NPCF heeft onderzoek laten doen naar risicofactoren rond zwangerschap en bevalling. Eén van de conclusies is dat gedragsaanpassingen bekend zijn. De meeste vrouwen gaan ook...

1477

Handleiding Gezonde School voor het MBO

RIVM
Publicatiedatum:15-07-2011
Wijzigingsdatum:22-08-2011
Auteur:Harald Wychgel

Vanaf vandaag is de digitale Handleiding Gezonde School voor het MBO beschikbaar op www.gezondeschool.nl. De...

1217

Eén databank met opvoedinformatie voor alle 250 online CJG's

Onder regie van Stichting Opvoeden.nl hebben GGD Amsterdam, vCJG en Biblionet ID hun digitale informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid samengevoegd in de landelijke CJG-informatiebank....

1325
Corrie Baris

Ondertekening Convenant samenwerkingspartners CJG De Twyn

In het CJG De Twyn, werken diverse partijen samen om kinderen, jongeren en ouders te helpen bij hun vragen over opvoeden en opgroeien.

Samenwerkende partijen zijn MEE, jeugdgezondheidszorg...

1283
Corrie Baris