Nieuwsoverzicht

Bert Prinsenprijs: voor aanstormend pedagogisch talent

Ben je een aanstormend pedagogisch talent en heb je een veelbelovend nieuw initiatief in de opvoedingsondersteuning? Meld je dan vóór 15 april aan voor de Bert Prinsenprijs!
De eerste Bert Prinsenprijs wordt uitgereikt tijdens het vierde Nationaal Congr

4865

online enquete diversiteit gezinsvormen

In oktober 2011 is het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) in samenwerking met MOVISIE en de Universiteit van Amsterdam (UvA) gestart met een onderzoek naar opvoedingsondersteuning en diversiteit...

1122

gratis aanbod workshops professionals van het CJG

Gratis Workshops tot eind februari 2012 rondom de thema s: kwaliteit van primaire werkprocessen verbeteren en vraaggericht werken/eigen kracht stimuleren. Georganiseerd door de...

809

Adviesrapport Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie

Uit het adviesrapport van de NVLF blijkt dat de inzet van de logopedist onmisbaar is bij het tijdig signaleren van spraak- en taalontwikkelings-problemen bij jonge kinderen.

790
Bernadet Naber

CJG handreiking op weg naar cultuursensitief CJG geactualisserd

Recent is de CJG-handreiking Bereik alle doelgroepen optimaal - Op weg naar een cultuursensitief Centrum voor Jeugd en Gezin geactualiseerd. De handreiking wordt verspreid naar CJG s en...

947

Inmiddels al 236 gemeenten aangesloten op de CJG-informatiebank!

In de landelijke CJG-informatiebank van Stichting Opvoeden.nl staat eenduidige en betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders en opvoeders. Alle informatie is...

2757

Pijn is een groot probleem onder jongeren

Ongeveer een kwart van de jongeren heeft last van chronische pijnklachten. Dat wil zeggen pijnklachten die langer aanhouden dan drie maanden, met of zonder tussenpozen. Omdat chronische pijn...

2365

gratis trainingen en workshops hulp aan migrantenjeugd en ouders

Forum voert het project ‘Intercultureel vakmanschap in Centra voor Jeugd en Gezin’.
Doel is dat migrantenjeugd en hun ouders beter worden bereikt en dat hen adequate hulp en ondersteuning bij...

1004

gezondheidsbevordering zwangerschap en bevalling

De patiëntenfederatie NPCF heeft onderzoek laten doen naar risicofactoren rond zwangerschap en bevalling. Eén van de conclusies is dat gedragsaanpassingen bekend zijn. De meeste vrouwen gaan ook...

1500

Handleiding Gezonde School voor het MBO

RIVM
Publicatiedatum:15-07-2011
Wijzigingsdatum:22-08-2011
Auteur:Harald Wychgel

Vanaf vandaag is de digitale Handleiding Gezonde School voor het MBO beschikbaar op www.gezondeschool.nl. De...

1240