Overzicht publicaties

Nieuw aanbod voor JGZ voorjaar 2019 ter stimulans van de VGV-preventie

 

 

Nieuw aanbod voor JGZ voorjaar 2019 ter stimulans van de VGV-preventie

 

 

Voorjaar 2019 krijgen JGZ-organisaties de kans om hun uitvoering van het VGV-preventiebeleid een...

-
206

VGV en psychische klachten bij volwassen vrouwen

Verslag van een Themamiddag voor spreekuurhouders VGV

-
123

Standpunt Preventie van Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) door de Jeugdgezondheidszorg

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft een belangrijke taak om besnijdenis te voorkomen door het gesprek aan te gaan met de etnische groeperingen die deze praktijk bezigen. Dat staat in het Standpunt...

-
360

Verklaring tegen meisjesbesnijdenis

Het ministerie van VWS heeft het document ‘Verklaring tegen meisjesbesnijdenis’ ontwikkeld. Deze verklaring is bestemd voor ouders afkomstig uit risicolanden die van plan zijn om op vakantie...

-
236

Onderzoeksopzet - Cliënttevredenheid Syrische ouders omtrent JGZ

Dit bestand is een onderdeel van het dossier: Cliënttevredenheid Syrische ouders omtrent JGZ

In dit dossier worden alle documenten geplaatst behoren tot het onderzoeksproject m.t.b....

-
355

Informatie over declareren DBPGVP bij zorgverzekeraars

Dit zijn de basisdocumenten rond het declareren van de Dubbelblinde Placebogecontroleerde Voedselprovocatietst (DBPGVP) bij zorgverzekeraars door JGZ-instellingen.

Binnen GGD GHOR Nederland...

-
512

Factsheet bij het gebruik van de BITSEA in de jeugdgezondheidszorg

Het Basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ) schrijft voor dat psychosociale problemen bij kinderen op uniforme wijze worden opgespoord. Gevalideerde signaleringsinstrumenten zijn hiertoe...

-
781

Nieuw voorlichtingsmateriaal JGZ in de vorm van een groeimeter

GGD GHOR Nederland heeft ter ondersteuning voor de professionals in de JGZ, een groeimeter en een animatie met informatie over de JGZ gemaakt.

De groeimeter is bedoeld als informatiebron voor...

-
657

Handleiding voor het gebruik van de Strengths and Difficulties Questionnaire binnen de Jeugdgezondheidszorg

Vragenlijst voor het signaleren van psychosociale problemen bij kinderen van
3-17 jaar.

Zie ook de bijlage bij de handleiding en de factsheet.

-
911

Evaluatie digitaal uitnodigen : evaluatie JGZ pilot 3

GGD Noord- en Oost-Gelderland is in 2016 gestart met de pilot digitaal uitnodigen GO 5 jarigen.

-
511