Publicatie

Handleiding voor het gebruik van de Strengths and Difficulties Questionnaire binnen de Jeugdgezondheidszorg

Handleiding voor het gebruik van de Strengths and Difficulties Questionnaire binnen de Jeugdgezondheidszorg.

Vragenlijst voor het signaleren van psychosociale problemen bij kinderen van
3-17 jaar.

In het eerste hoofdstuk is kort beschreven waarom het gebruik van de SDQ door de JGZ als het signaleringsinstrument voor psychosociale problematiek bij 3-17 jarigen wordt aanbevolen. Vervolgens komt in de daarop volgende hoofdstukken aan de orde: wat de SDQ is, wat de validiteit van de SDQ is, wat de te hanteren afkappunten zijn en wat de instructies zijn voor het afnemen van de SDQ, het berekenen van de score en tot slot welke vervolgstappen kunnen volgen.

In de toelichting bij deze handleiding is een beschrijving opgenomen van 1) de populatie en responsgegevens 2) verschillende psychometrische kenmerken van de SDQ versies en 3) de uitgevoerde analyses. Ook zijn in de toelichting de tabellen met de resultaten opgenomen.

Daarnaast is een factsheet beschikbaar met een samenvatting van de resultaten.

Ontwikkeling van deze handleiding is gefinancierd door ZonMw (project 15700095020 ‘Overkoepelende aanvraag: Implementatie van de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) bij 3-16 jarigen binnen de JGZ’).

Details

Geplaatst op: 27 oktober 2016
Geplaatst door:
Auteur: Theunissen, M.H.C.; Wolff de, M.; Grieken van, A.; Mieloo, C.
Uitgever: TNO, Leiden
Jaar van uitgave: 2016
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.