Overzicht publicaties

Planning a pregnancy

Are you thinking about having children? There is much you can do,
even before you become pregnant, to increase the chances of a healthy
pregnancy outcome. Do you or your partner have any health...

Marieke Ruijgrok
-
365

Signaleringsprotocol overgewicht jeugdgezondheidszorg

Met het signaleringsprotocol overgewicht in de Jeugdgezondheidszorg, ontwikkeld door het VUmc Amsterdam en het Kenniscentrum Overgewicht, wordt beoogd binnen de JGZ op uniforme wijze met het...

-
1359

Overdrachtsprotocol naar lactatiekundige

Thebe JGZ en Thebe Kraamzorg uit Tilburg hebben, samen met de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) en zorgverzekeraar VGZ een verwijzingsprotocol naar de lactatiekundige ontwikkeld....

-
718

Handreiking: Snel terug naar school is veel beter!

Een landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij
kinderen en jongeren, bestemd voor het primair, voortgezet en middelbaar
(beroeps)onderwijs, diensten...

-
949

CJG en ICT

Een korte notitie over de ict mogelijkheden die samenwerking binnen een CJG kunnen faciliteren.

Zoeknummer: 53984

-
513

Actieplan Aanpak Kindermishandeling

Aanbiedingsbrief minister Rouvoet aan Tweede Kamer inzake actieplan aanpak kindermishandeling.

Zoeknummer: 44363

-
565

Zorgcoördinatie door de Jeugdgezondheidszorg

De notitie is op initiatief van de Programmaraad Jeugd van GGD Nederland tot stand gekomen naar aanleiding van onder andere het inspectierapport rondom de hulpverlening van het meisje Gessica....

-
984

Advies extra contactmoment leeftijdsperiode 12-19 jaar

Centrum Jeugdgezondheid adviseert extra contactmoment voor 15/16 jarigen
GGD Nederland staat positief ten opzichte van de invoering van een nieuw contactmoment 15/16 jaar, met name om de...

-
1080

Pleidooi voor meer contactmomenten jongeren

Op 1 oktober 2009 vindt in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats met minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin over onder meer het extra contactmoment voor 15/16-jarigen.
GGD Nederland heeft...

-
713

Rapport RMO

Briefadvies bevrijdend kader voor de Jeugdzorg

Zoeknummer: 56238

-
452