Overzicht publicaties

Onderzoek Tarief RVP

Onderzoek Tarief RVP

Zoeknummer: 55573

-
512

Oproep voor Proefimplementatie richtlijn Voedingsgedrag en eetstoornissen

JGZ medewerkers krijgen veel vragen over voeding van ouders, kinderen en jongeren en hebben aangegeven het belangrijk te vinden dat ze hierbij handvaten krijgen in de vorm van een richtlijn. Op...

-
633

Rekenmodel Produktbegroting JGZ 0-19 jaar

Begin 2006 hebben alle GGD'en en thuiszorgorganisaties het ‘Rekenmodel productbegroting JGZ 0-19 jaar’ op cd-rom ontvangen en is het model tijdens een bijeenkomst op 8 februari j.l. in Utrecht...

-
801

Rechtstreeks verwijzen van de JGZ naar de tweede lijn

Onlangs is een TNO-rapport verschenen waaruit blijkt dat rechtstreekse verwijzing door de JGZ-arts naar de medisch specialist goed mogelijk is en niet leidt tot meer verwijzingen. Het leidt tot...

-
1068

Het kwetsbare kind centraal: samen voor het resultaat.

Een notitie van Hulpverlening Gelderland Midden waarin een herorientatie op de uitvoering van het uniforme basistakenpakket beschreven wordt en een nieuwe werkwijze wordt voorgedragen....

-
593

Overdrachtsprotocol naar lactatiekundige

Thebe JGZ en Thebe Kraamzorg uit Tilburg hebben, samen met de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL) en zorgverzekeraar VGZ een verwijzingsprotocol naar de lactatiekundige ontwikkeld....

-
719

richtlijnen JGZ

De richtlijnen JGZ kunt u vinden op de website van het NCJ:
http://www.ncj.nl/onderwerpen/2/richtlijnen

-
930

Rapport Ontwikkeling van Centra voor Jeugd en Gezin (door DSP-groep)

Uitkomsten van Onderzoek naar praktijkervaringen bij gemeenten in kader van Opvoeden in de buurt.

Zoeknummer: 44420

-
418

Visienotitie Centrum Jeugd en gezin

In deze notitie beschrijft GGD MN een visie op de ontwikkelingen rondom centrum Jeugd en gezin.

Zoeknummer: 46378

-
457

Risicoregistratie 2006 (herziening notitie Risicokinderen 2002)

Deze notitie is een (beperkte) herziening van de notitie 'Risicokinderen' uit 2002.

Zoeknummer: 47845

-
459