Overzicht publicaties

Rapport Inspectie Jeugd in Beweging met reacties GGD Nederland en Inspectie

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft in het kader van Thematisch Toezicht de jeugdgezondheidszorg bestudeerd. Dit heeft geresulteerd in het rapport 'Jeugdgezondheidszorg in beweging'. Het...

865

Evaluatie Overbruggingsplan overgewicht BSlim Eemland 2007-2008

Evaluatie Overbruggingsplan overgewicht

Zoeknummer: 52303

628

Feiten over taal

Samenvatting artikel volkskrant 19 okt en delen uit promotieonderzoek Mieke Ketelaars

Zoeknummer: 55413

617

Overzicht I-JGZ per GGD (kaartje en tabel)

Stand van zaken per 1-1-2013 getoond op een kaart van Nederland. Overzicht van gemeenten en I-JGZ in tabel. (Bron: Bosman & Vos 2013) Zoeknummer: 55831

1545

Basistaken JGZ 0-19 jaar

Zoeknummer: 29002

550

Van Wiechen ontwikkelingsonderzoek in de jeugdgezondheidszorg

De Stichting van Wiechenonderzoek en het expertisecentrum Kind en Ontwikkeling zijn opgeheven. Het NCJ heeft deze taken overgenomen. Het NCJ heeft daarom twee adviescommissies ingesteld:...

19758

Congres Berlijn 2006

Samenvatting/bevindingen van het congres september 2006 in Berlijn: A multilingual and multicultural Europe. A challenge for speech and language therapists.

537

Folderlijst wachtkamers CJG regio Zuid-Holland Noord

Vanuit het informatie- en documentatiecentrum van de GGD wordt centraal het folderbeheer van de wachtkamers van de CJG's in de regio Zuid-Holland Noord beheerd.

535