Overzicht wet & regelgeving

"Spreekplicht" voor derden in Jeugdwet aangepast

Per augustus 2016 is o.a. de Jeugdwet gewijzigd. Deze wijziging kan gevolgen hebben voor medewerkers van de GGD en, zoals de artsen en verpleegkundigen werkzaam binnen de JGZ.  Het gaat hierbij...

-
845

Besluit publieke gezondheid gewijzigd mbt JGZ

Besluit publieke gezondheid voor de Jeugdgezondheidszorg gewijzigd In november 2014 is in het Staatsblad de Algemene Maatregel van Bestuur gepubliceerd waarmee het Besluit publieke gezondheid...

-
1170

Presentatie intensivering JGZ adolescenten

Voor een ambtenaren overleg heb ik een presentatie gemaakt van de handreiking. Zullen vast nog meer GGD 'en op stapel hebben staan. Bij deze...

-
1233