Blogoverzicht

Laaggeletterden in de apotheek: herkennen en communiceren op maat

In Nederland zijn ongeveer anderhalf miljoen mensen laaggeletterd. Laaggeletterden hebben moeite met het lezen en begrijpen van informatie en het opvolgen van instructies. Dit kan gevolgen hebben voor het medicijngebruik en de mate van therapietrouw.

832