Activiteit

Congres Veilig Verder

08 december
Locatie: Jaarbeurs
Type: Congres

  Informatie

  Voorinschrijving

 

Congres Veilig Verder
Resultaten aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Tijdens deze dag delen we de leerervaringen en inzichten in do’s en don’ts van de afgelopen jaren, zoals opgedaan door de Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik, de Collectieven tegen Kindermishandeling, de programma’s gericht op een Regio Aanpak Veilig Thuis en de inrichting van de Veilig Thuis organisaties. Wat was hun aanpak en hoe is de praktijk versterkt? Waar staan we anno december 2016? Wat zijn de best practises en hoe gaan we verder in de komende jaren? 

De Federatie Opvang, Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik, Movisie, VNG en de Ministeries van VWS en V&J nodigen u van harte uit om op donderdag 8 december 2016 in de Jaarbeurs in Utrecht deel te nemen aan het Congres Veilig Verder.

Boeiende sprekers
Deze dag staat volledig in het teken van het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling en hoe invulling te geven aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met boeiende sprekers en interessante workshops bieden wij u een inspirerende dag. Staatssecretaris Van Rijn en Prof. Jo Hermanns geven hun visie op de ontwikkelingen in het veld. U gaat naar huis met veel praktische en toepasbare informatie, de laatste inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en ontmoet uw collega’s uit het hele land. 

Interessante workshops, met onderwerpen als:

 • Innovatieve toepassingen in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld
 • Oog voor veiligheid van kinderen: wat kun je leren van justitie?
 • Wat kun je leren van calamiteiten (Samenwerkend Toezicht Jeugd)
 • Loverboys
 • Vrouwelijke Genitale Verminking ketenaanpak.
 • Cliënten/ouderparticipatie bij beleidsvorming Geweld In Afhankelijkheidsrelaties/ Kindermishandeling; inzet ervaringsdeskundigheid
 • Juridisch kader: maatwerkvoorziening versus algemene voorziening
 • Juridisch kader bij cliënten bij het verkrijgen van voorzieningen in het sociale domein
 • Inzet cliëntondersteuning
 • Collectieven tegen Kindermishandeling
 • Pilot Vechtscheidingen ZonMW
 • Informatie-uitwisseling
 • Kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO)

Doelgroep
De bijeenkomst is bedoeld voor gemeenteambtenaren, bestuurders, professionals, ervaringsdeskundigen en studenten in het vakgebied.

Datum en locatie
Het congres vindt plaats op donderdag 8 december 2016 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Save the date!
Noteer deze datum alvast in uw agenda! Wij willen u tevens de gelegenheid geven zich in te schrijven als belangstellende (met uw naam en emailadres). U wordt eind augustus, begin september als eerste op de hoogte gebracht van het programma en kunt dan beslissen of u wilt inschrijven.

Zelf ideeën aandragen?
Dat kan! Stuur uw idee voor een workshop in vóór 25 augustus a.s. naar vngcongressen@vng.nl. Graag zo concreet en volledig mogelijk, zodat wij kunnen nagaan of we hiervoor een plek op het congres kunnen reserveren. 

Deelnemersbijdrage
Voor deelname aan het Congres Veilig Verder wordt een deelnemersbijdrage in rekening gebracht van € 95,- excl. btw per persoon. U ontvangt hiervoor een factuur na inschrijving. Ervaringsdeskundigen en studenten kunnen zonder deelnemersbijdrage deelnemen aan het congres. U kunt dit aangeven bij uw inschrijving.

Partners
Logo's partners

© 2016 VNG Congressen

 

Geplaatst door:
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.