Overzicht dossiers

 • Q&A

  Hernieuwde Q&A 2016 en de oude Q&A over de periode 2013 t/m 2015. In de implementatiefase (tot eind 2015) zijn alle antwoorden op de vragen die gesteld zijn m.b.t. het declareren van verzekerde...
  Geplaatst door: Laura Rust
 • Nieuwsbrieven

  Alle nieuwsbrieven Verzekerde Zorg.
  Geplaatst door: Laura Rust
 • Declareren Tuberculosebestrijding

  Informatie over wat gedeclareerd kan worden voor TBC, welke prestatiecodes en tarieven hierbij horen, en hoe het declareren in zijn werk gaat.
  Geplaatst door: Debora Wattel
 • Declareren Infectieziektebestrijding

  Informatie over wat gedeclareerd kan worden voor IZB, welke prestatiecodes en tarieven hierbij horen, en hoe het declareren in zijn werk gaat.
  Geplaatst door: Debora Wattel
 • Formele stukken

  Hier staan de formele stukken rond de Beleidsregel Overige Geneeskundige Zorg en afspraken over het declareren bij zorgverzekeraars. Het betreft: - beleidsregels en tariefbeschikkingen die door...
  Geplaatst door: Laura Rust